Národní digitální knihovna

Knihy vydané na území České republiky do roku 2001 nebo digitalizovaná vydání novin a časopisů vydaných do roku 2011 – to vše je nyní k dispozici on-line. Prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK), digitální knihovny Moravské zemské knihovny (MZK) a Knihovny Akademie věd jsou přístupná díla nedostupná na trhu (DNNT). 

Národní digitální knihovna obsahuje několik milionů digitalizovaných stran knih a periodik ze sbírek Národní knihovny ČR, což představuje více než 200 tisíc dokumentů.

 

Díla nedostupná na trhu

Téměř polovina dokumentů z NDK je přístupná čtenářům ostatních knihoven.

  • Jde o díla volná, kde již majetková práva vypršela, nebo
  • díla nedostupná na trhu (DNNT). Přístup k těmto dílům je umožněn zdarma všem registrovaným uživatelům knihoven v ČR, které mají uzavřenou licenční smlouvu. Vzdálený přístup do databáze DNNT mají po přihlášení i uživatelé Krajské vědecké knihovny v Liberci.
  • Plný přístup ke všem digitalizovaným dokumentům, u nichž podle autorského zákona ještě nevypršela majetková práva, je k dispozici pouze registrovaným uživatelům Národní knihovny ČR na speciálních počítačích v jejích prostorách.

Dokumenty přístupné v rámci licence DNNT je možné pouze on-line čístnelze je stahovat, kopírovat ani tisknout.

Webové rozhraní služby NDK-DNNT není kompatibilní s prohlížečem Internet Explorer.

VSTUP DO NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

 

Přihlášení do NDK-DNNT 

Národní digitální knihovna DNNT - přihlášení

 

  • V seznamu vyberte knihovnu,
  • přihlaste se údaji, které používáte pro přihlášení do uživatelského konta v knihovně,
  • potvrďte souhlas s odesílanými osobními informacemi.

 

Národní digitální knihovna DNNT - jednotné přihlášení knihovním účtem

 

Pravidla využívání služby NDK-DNNT upravuje příloha č. 12 Knihovního řádu (Pravidla pro využití Národní digitální knihovny děl nedostupných na trhu) a Všeobecné podmínky pro poskytování služby NDK - DNNT, pro přihlášení je nutný souhlas s podmínkami užití.

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit, bližší informace podáme u výpůjčních pultů nebo na e-mailové adrese studijni@kvkli.cz.