Národní digitální knihovna

Díla nedostupná na trhu - DNNT 

nkcr_fb.cover_stranka_820x360_knihy (png)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihy vydané na území České republiky do roku 2003 nebo digitalizovaná vydání novin a časopisů vydaných do roku 2013 - to vše je nyní k dispozici on-line přes vzdálený přístup.

Prostřednictvím služby DNNT jsou nyní on-line k dispozici tzv. Díla nedostupná na trhu, tedy výše specifikovaná díla, která jsou ještě chráněná autorským právem, ale zároveň je již nelze zakoupit v běžné obchodní síti. Služba DNNT propojuje nabídku několika českých digitálních knihoven. Díky této službě je možné prohlížet dokumenty z Národnínkcr_dnnt_post_1080x1080_casopisy (png) digitální knihovny (NDK), digitální knihovny Moravské zemské knihovny (MZK), Knihovny Akademie věd a nejnověji také SVK v Hradci Králové prostřednictvím vzdáleného přístupu. 

Aktuálně jsou takto dostupné plné texty přibližně 200 000 digitalizovaných knih a časopisů. V rámci služby DNNT lze dokumenty pouze číst, nelze je stahovat, tisknout ani pořizovat kopie. Služba je dostupná všem našim registrovaným čtenářům, kteří se do ní přihlašují svými přístupovými údaji, jež používají pro vstup do svého Čtenářského konta. Postup pro přihlášení je popsán níže v oddíle Národní digitální knihovna. 

Vstupy do všech jednotlivých digitálních knihoven, zapojených v projektu DNNT, a veškeré informace k této službě naleznou čtenáři na stránce https://dnnt.cz/ nebo pod tímto tlačítkem:

Díla Nedostupná Na Trhu  

 Národní digitální knihovna - NDK

Národní digitální knihovna je digitální knihovnou Národní knihovny ČR a je jednou z knihoven připojených do služby DNNT. NDK obsahuje několik milionů digitalizovaných stran knih a periodik ze sbírek Národní knihovny ČR, což představuje více než 200 tisíc dokumentů.

 

Téměř polovina dokumentů z NDK je přístupná čtenářům ostatních knihoven.

  • Jde o díla volná, kde již majetková práva vypršela, nebo
  • díla nedostupná na trhu (DNNT). Přístup k těmto dílům je umožněn zdarma všem registrovaným uživatelům knihoven v ČR, které mají uzavřenou licenční smlouvu. Vzdálený přístup do databáze DNNT mají po přihlášení i uživatelé Krajské vědecké knihovny v Liberci.
  • Plný přístup ke všem digitalizovaným dokumentům, u nichž podle autorského zákona ještě nevypršela majetková práva, je k dispozici pouze registrovaným uživatelům Národní knihovny ČR na speciálních počítačích v jejích prostorách.

Dokumenty přístupné v rámci licence DNNT je možné pouze on-line čístnelze je stahovat, kopírovat ani tisknout.

Webové rozhraní služby NDK-DNNT není kompatibilní s prohlížečem Internet Explorer.

VSTUP DO NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

 

Přihlášení do NDK-DNNT 

dnnt_logotyp_barva_cmyk (png)

 

Národní digitální knihovna DNNT - přihlášení

 

  • V seznamu vyberte knihovnu,
  • přihlaste se údaji, které používáte pro přihlášení do uživatelského konta v knihovně,
  • potvrďte souhlas s odesílanými osobními informacemi.

 

Národní digitální knihovna DNNT - jednotné přihlášení knihovním účtem

 

Pravidla využívání služby NDK-DNNT upravuje příloha č. 12 Knihovního řádu (Pravidla pro využití Národní digitální knihovny děl nedostupných na trhu) a Všeobecné podmínky pro poskytování služby NDK - DNNT, pro přihlášení je nutný souhlas s podmínkami užití.

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit, bližší informace podáme u výpůjčních pultů nebo na e-mailové adrese studijni@kvkli.cz.