Virtuální univerzita třetího věku

Na zimní semestr 2024 připravujeme kurz 

Santini 

Hommage á Santini

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Výukový kurz je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. V šesti přednáškách se postupně dozvíme o Santiniho životě a budeme sledovat jeho profesní kariéru. Místa, spjatá s jeho tvorbou, která v kurzu společně navštívíme, mohou být zároveň i tipem na zajímavý - nejen prázdninový - výlet. Vydejme se proto společně po mistrových stopách!

Osnova

 • Santini: mládí, studium, východiska, inspirace
 • Santini v Praze a okolí
 • Santini ve středních Čechách
 • Santini ve Žďáru nad Sázavou
 • Santini v západních Čechách
 • Santini ve východních Čechách

poplatek účastníka - 500 Kč

zahájení  - říjen 2024, úterky v  10:00 a 13:00 (volná místa jsou už pouze v odpoledním čase od 13:00)

přednášky jsou rozvrženy v těchto datech:

8.10.

22.10.

5.11.

19.11.

3.12.

17.12.

 

 

 

Co je to Virtuální univerzita třetího věku?

VU3V je aktivita v oblasti seniorské výuky, která zpřístupňuje vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku (U3V) těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol nebo univerzit.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Další informace o VU3V Portálu vzdělávání seniorů.

Jak probíhá studium?

 • přednášky probíhají každých 14 dní v úterý od 10 a 13 hod. v naší výukové místnosti
 • jeden kurz obsahuje celkem 6 přednášek, z nichž každá trvá 60 minut
 • studenti společně sledují  přednášku, kterou lektorka pouští na plátno
 • po každé přednášce studenti společně vyplní test, další test studenti vypracují již samostně buď v knihovně nebo doma (přihlašují se pomocí svých přihlašovacíh jmen a hesel)
 • student během semestru samostatně vyplní 6 dílčích testů (které mohou opakovat několikrát, dokud není spokojen s výsledným počtem bodů) a jeden závěrečný (lze vyplnit pouze jednou)
 • nepovinným úkolem je vypracování eseje na téma právě studovaného kurzu
 • mezi jednotlivými přednáškami může student studovat individuálně buď přes internet sledováním opakované videopřednášky nebo v tištěné podobě z obdržených sylabů
 • na Závěrečném semináři studenti obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po absolvování 6 semestrů je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

 • účast na společných přednáškách (omluva možná )
 • minimálně jednou úspěšně samostatně vypracovaný test
  • dílčí test z každé přednášky - min. 5 bodů z 10, počet opakování neomezený
  • celkový závěrečný test - min. 10 bodů z 24, pět možností opakování
 • nepovinně - vypracování eseje na dané studované téma, účast na Závěrečném semináři, příp. promoci

Kontakt

V případě jakýchkoliv se dotazů se obracejte na naše lektorky:

Jarmila Mejstříková, tel. 482 412 113, e-mail: vu3v@kvkli.cz nebo mejstrikova@kvkli.cz

Pavlína Nejedlá, tel. 482 412 128, e-mail: nejedla@kvkli.cz

vyplnění přihlášky pro nové studenty proběhne na místě konání první přednášky