Virtuální univerzita třetího věku

Aktuálně

Zimní semestr 2022/2023

Přihláška zde

Otevřené kurzy

Arménie blízká i vzdálená - Výukový garant: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

 • zahájení přednášek:  úterý 27. 9. 2022, 10:00 
 • cena kurzu: 500 Kč, úhrada kurzovného je možná na začátku první přednášky
 • možnost využití tištěných sylabů ke každé lekci -  připočítává se poplatek 20 Kč
 • přihlásit se můžete: e-mailem: vu3v@kvkli.cz, telefonicky: 482 412 113 nebo 482 412 128

 České dějiny a jejich souvislosti - Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

 • zahájení přednášek:  úterý 27. 9. 2022, 13:00 
 • cena kurzu: 500 Kč, úhrada kurzovného je možná na začátku první přednášky
 • možnost využití tištěných sylabů ke každé lekci -  připočítává se poplatek 20 Kč
 • přihlásit se můžete: e-mailem: vu3v@kvkli.cz, telefonicky: 482 412 113 nebo 482 412 128

 

Co je to Virtuální univerzita třetího věku?

VU3V je aktivita v oblasti seniorské výuky, která zpřístupňuje vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku (U3V) těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol nebo univerzit.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Další informace o VU3V Portálu vzdělávání seniorů.

Jak probíhá studium?

 • přednášky probíhají každých 14 dní v úterý od 10 a 13 hod. v naší výukové místnosti
 • jeden kurz obsahuje celkem 6 přednášek, z nichž každá trvá 75 minut
 • studenti společně sledují  přednášku, kterou lektorka pouští na plátno
 • po každé přednášce studenti společně vyplní test, další test studenti vypracují již samostně buď v knihovně nebo doma (přihlašují se pomocí svých přihlašovacíh jmen a hesel)
 • student během semestru samostatně vyplní 6 dílčích testů (které mohou opakovat několikrát, dokud není spokojen s výsledným počtem bodů) a jeden závěrečný (lze vyplnit pouze jednou)
 • nepovinným úkolem je vypracování eseje na téma právě studovaného kurzu
 • mezi jednotlivými přednáškami může student studovat individuálně buď přes internet sledováním opakované videopřednášky nebo v tištěné podobě z obdržených sylabů
 • na Závěrečném semináři studenti obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po absolvování 6 semestrů je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

 • účast na společných přednáškách (omluva možná 2x)
 • minimálně jednou úspěšně samostatně vypracovaný test
  • dílčí test z každé přednášky - min. 5 bodů z 10, počet opakování neomezený
  • celkový závěrečný test - min. 10 bodů z 24, pět možností opakování
 • nepovinně - vypracování eseje na dané studované téma, účast na Závěrečném semináři, příp. promoci

Kontakt

V případě jakýchkoliv se dotazů se obracejte na naše lektorky:

Jarmila Mejstříková, tel. 482 412 113, e-mail: vu3v@kvkli.cz nebo mejstrikova@kvkli.cz

Pavlína Nejedlá, tel. 482 412 128, e-mail: nejedla@kvkli.cz