Základní dokumenty

Zřizovací listina - platná od 1. 1. 2016

Organizační řád - platnost od 2. 1. 2012

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - r. 2023

Koncepce rozvoje příspěvkových organizací Libereckého kraje na léta 2021-2027

Účetní výkazy - platnost k 31. 12. 2023

Schválené rozpočty

Plán rozvoje poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci na období 2021-2027

Kodex etiky českých knihovníků

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030