Kniha o obci

2022

Oceněná kniha

  • Pichler, Hans a kol. Stará vlast Rokytnice v Krkonoších - Autorem knihy je Prof. Dr. Hans Pichler, jenž velmi důkladně a detailně sbíral podklady a historická fakta v semilském okresním archivu i ve farních kronikách v celém kraji. Kniha Stará vlast Rokytnice v Krkonoších tak obsahuje podrobnou historii města a širšího okolí i popis života zdejších obyvatel od doby prvního osídlení až do poválečných let. 

Nominace

2021

Oceněná kniha

  • Jakubec, Pavel a kol. Pěnčín: život mezi Ještěděm a Jizerou - Kniha popisuje dějiny obce Pěnčín (okr. Liberec) a jejího území od pravěku až do roku vydání. Samostatné kapitoly a tzv. apendixy byly věnovány také demografickému vývoji, dějinám selských stavení, závěru druhé světové války, významnému chovu vepřů v obci, ovocnářství, církvi, drobným památkách a kaplím, perzekuci rolníků v 50. letech minulého století, základní a mateřské škole, úkladné vraždě rohanského hajného, komunikací, spolkům, sportu, vodárenství, předkům konstruktéra Václava Laurina, místní židovské populaci či tragickému pádu stíhacího letounu MIG.