Kopírování, tisk, skenování

Kopírování

Ve všech odděleních knihovny máte k dispozici samoobslužné kopírky, o vytvoření kopie můžete též požádat ve vstupní hale na Informační službě nebo v Grafickém studiu.
 
Při kopírování na samoobslužných kopírkách potřebujete čtenářský průkaz s aktivním Finančním kontem (FK), tj. máte na kontě čtenáře vložený potřebný finanční obnos, z tohoto konta vám pak budou odečítány veškeré platby. Aktivace FK se provádí na Informační službě.
 
Neregistrovaní uživatelé mohou využít kopírky na mince (ve Studijní knihovně) nebo požádat o zhotovení kopie zaměstnance Informační služby.
 

Tisk

Tisknout je možné z internetových stanic ve vstupní hale knihovny. Ve Studijní knihovně vám na vyžádání vytiskneme výsledky vašeho vyhledávání v našich elektronických informačních zdrojích.
 

Skenování

Digitální kopie si můžete pro vlastní potřebu vytvořit na samoobslužných kopírkách. Ve Studijní knihovně je k dispozici také knižní skener. Skenování je možné pouze na vlastní flash disk.
 
 
 
 V případě technických problémů se obraťte na pracovníky knihovny.  
 
Reprografické služby jsou poskytovány v souladu s čl. 22 Knihovního řádu. Při využití veškerých reprografických služeb je nutné respektovat zákon č. 216/2006  Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V souladu se zákonem č. 226/2003 Sb. není možné kopírovat české technické normy.