Programy pro MŠ a ZŠ

Nabídka dopoledních programů pro mateřské a základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií ve školním roce 2023/2024

Všechny termíny na druhé pololetí školního roku 2023/2024 jsou již obsazeny. Děkujeme za projevený zájem. 

  • Programy se až na výjimky konají v prostorách Knihovny pro děti a mládež (3. patro) a Hudební knihovny (4. patro), pro ZŠ většinou od 8.30 a 10.00, pro MŠ od 9.00. Programy pro 1.–2. třídu ZŠ jsou zpravidla v délce 45-60 min., pro 2. stupeň ZŠ v délce 80–90 min.
  • Maximální počet dětí na programech pro MŠ je 25, minimální počet žáků na programech pro ZŠ je deset.
  • Koncem srpna rozesíláme vytištěné nabídky programů na mateřské a základní školy a víceletá gymnázia v Liberci a blízkém okolí.
  • Všechny programy poskytujeme bezplatně.
  • Všechny programy je nutné předem objednávat na konkrétní termíny (osobně či telefonicky na čísle +420 482 412 162 nebo podle upřesňujících pokynů v nabídce). 
  • Z kapacitních důvodů je maximální počet programů pro každou třídu omezen na dva, v případě velkého zájmu škol jen na jeden za pololetí.
  • Pokud je to ve vašich možnostech, vyhraďte si, prosím, po skončení programu čas navíc, aby měly děti možnost si samostatně prohlédnout knihy.
  • Program může být z organizačních důvodů nebo kvůli nemoci lektora zrušen. Omlouváme se, ale ne vždy je v takových případech možné nabídnout náhradní termín.

Nabídka programů

Kontakt

V případě dotazů nás kontaktujte - e-mail: detske@kvkli.cz, tel: +420 482 412 162