MARK

Cenu MARK uděluje Svaz knihovníků a infomačních pracovníků ČR od roku 2010. Cílem ceny je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pedagogů a studentů/studentek oboru a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v daném roce. Zkratka MARK vychází z označení mladý/mladá, moudrý/moudrá; aktivní, atraktivní; rozkvétající, rozumný/rozumná; knihovník/knihovnice, ale je také odkazem na standard MARC (Machine-Readable Cataloging). Ze začátku probíhaly nominace spíše v návaznosti na projekty celostátního významu, od roku 2023 se cena uděluje vždy na krajské úrovni, a teprve poté i celostátně.

Ocenění zaštítilo Sdružení místních samospráv.

logo sdružení místních smospráv (jfif)

Nominace na cenu MARK v roce 2024 za Liberecký kraj

Anežka Plívová

Knihovnice Anežka Plívová dle nás plně naplňuje onu zkratku MARK. Je mladá i moudrá; aktivní a atraktivní; rozkvétající i rozumná; prostě TOP knihovnice. Anežka je od roku 2020 knihovnicí malého městysu. Po aktualizaci fondu se vrhla na program knihovny a rozeběhnutí komunikace se čtenáři. Od převzetí knihovny vnímala potřebu čtecího koutku v knihovně. O aplikaci EPP od ČEZu ví už dlouho, Anežku nadchl princip, že se mohou získávat body sportovní aktivitou. Chtěla si vyzkoušet, jestli to zvládne - naplánovat projekt, sepsat žádost, propagovat projekt atd. Její projekt Barevná knihovna pro děti spojil Libštát, oslovil všechny občany s láskou k pohybu a knihovně a přilákal nové čtenáře. Obavy z toho, že nestihnou body nasbírat, byly liché, za neskutečných 5 dní už bylo hotovo. Anežka k tomu říká: „Získali jsme 40 000 Kč. Pořídili jsme za to velký kusový koberec, křeslo, podsedáky a několik regálů, které jsou rozestavěné okolo koutku. Za zbylé peníze jsme nakoupili knihy pro děti a mládež. Koutek zatím využívají především děti, ale občas se najde i čtenář z řad dospělých, který využije křeslo ke chvilce klidného čtení.“ Všechno šlo tak hladce, že Anežka nyní chce zkusit něco podobného znovu, a současně se zapojit do více projektů, např. Bookstart.

Za komunitní propojení Libštátu, zvelebení knihovny a inovativní inspirativní přístup pro všechny knihovníky nominujeme Anežku Plívovou na ocenění MARK 2024.

Držitelé celostátní ceny MARK v minulých letech:

 • 2023 - Mgr. Helena Dlouhá
 • 2022 - Mgr. Michaela Mrázová
 • 2021 - Tomáš Pavelka
 • 2020 - Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D.
 • 2019 - Bc. Hana Pietrová
 • 2018 - Kateřina Nekolová, M. A.
 • 2017 - Linda Jansová
 • 2016 - Vojtěch Vojtíšek
 • 2015 - Mgr. Eva Vojtíšková
 • 2014 - Mgr. Dagmar Chytková
 • 2013 - PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá
 • 2012 - Mgr. Blanka Vorlíčková
 • 2011 - Bc. Helena Selucká
 • 2010 - PhDr. Petr Škyřík

Držitelé ceny MARK za Liberecký kraj:

 • 2024 - Anežka Plívová
 • 2023 - Mgr. Natálie Chalupníčková