Historický fond, Germanika z českých zemí

Historický fond starých a vzácných tisků

Historický fond knihovny je tvořen rukopisy, prvotisky, starými tisky, tištěnými dokumenty z 19. století, vzácnými tisky z 20. a 21. století, sbírkou fotografií a různými drobnými archiváliemi. Již digitalizované dokumenty jsou dostupné v naší digitální knihovně

Rukopisy

Sbírka rukopisů, prvotisků a starých tisků obsahuje celkem 1 156 exemplářů se signaturou T. Tato sbírka počala svou existenci ve dvacátých letech 20. století spolu se vznikem vědecké knihovny Bücherei der Deutschen. Fond byl následně rozšiřován o dary a nákupy. Z rukopisů stojí za zmínku pergamenové zlomky tří listů středověkého antifonáře, datovaného do období konce 13. a začátku 14. století.

Prvotisky a staré tisky

Významným prvotiskem, který knihovna vlastní, je Kronika světa (Weltchronik) z roku 1493. Jejím autorem je norimberský lékař a humanista Hartmann Schedel. Ze starých tisků je třeba dále vyzvednout část knihovního fondu piaristického gymnázia v Doupově obsahující díla Bohuslava Balbína, Antonína Koniáše a dalších významných autorů z období 17. a 18. století a sbírku drobných tisků 16. a 17. století, která patřila literárnímu historikovi Rudolfu Wolkanovi.

Tisky z 19., 20. a 21. století

Celkový počet exemplářů sbírky tisků z 19., 20. a 21. století je 4 837. Fond obsahuje knihy vydané v 19. století, mimo Germanik z Českých zemí, které jsou umístěny v běžném skladu. Tisky z 20. a 21. století jsou ve fondu zastoupena číslovanými výtisky, knihami obsahujícími zajímavá věnování nebo zajímavá ex libris.

Sbírka fotografií

Sbírka fotografií obsahuje především dokumenty z období let 1938 až 1945, které mapují politický život v Sudetské župě – např. sérii fotografií z příchodu německé armády do Liberce v roce 1938, požáru liberecké synagogy nebo návštěvu Adolfa Hitlera v Liberci. Sbírka vedle fotografií obsahuje také pohlednice Liberce a jeho okolí.

Vypálení synagogy v Liberci a České Lípě - fotogalerii pro Vás připravujeme

 

Všechny výše zmíněné soubory dokumentů jsou uloženy v klimatizované místnosti knihovny, které říkáme Trezor, což je přenesený název ze staré budovy knihovny, kde knihy byly skutečně uloženy v trezorech.

Dokumenty zařazené do historického fondu, jejichž stav to umožňuje, lze na vyžádání studovat v prostorách knihovny.

Germanika z Českých zemí

Fond dokumentů s názvem Germanika z Českých zemí zahrnuje publikace, které:

  • pojednávají o Němcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nebo
  • jsou napsány německým autorem, který se zde narodil nebo žil, nebo
  • byly vydány v Českých zemích do roku 1946 a vztahují se k bodu 1 nebo k bodu 2
  • byly vydány německými nakladateli do roku 1945 v Českých zemích.

Základ sbírky tvoří historický fond (dle bodu 3), který je uzavřený a sestává z publikací zpracovávaných od roku 1956 jako regionální literatura. Jedná se o duplikátní výtisky a část periodik nezničených požárem v roce 1954, dále darované velké soukromé knihovny, publikace získané výměnou a dary ze Slezského ústavu v Opavě, muzejní knihovny v Teplicích a SVK v Brně, celkem cca 13 000 titulů. Aktuálně je fond doplňován o publikace týkající se života Němců v Českých zemích, které vycházejí v současnosti (novodobý fond).

Kontakt

Informace k historickému fondu a fondu Germanik z Českých zemí podá: Václav Kříček, vedoucí Bibliografického oddělení, e-mail: kricek@kvkli.cz, tel.: 482 312 135.