Donášková služba

Rádi čtete, ale zdravotní stav Vám neumožňuje osobně navštěvovat knihovnu? Nabízíme Vám donášku až do domu. V případě zájmu nás kontaktujte:

Všeobecná knihovna (ze vstupní haly po schodech dolů)

Mgr. Marek Sekyra, tel. 482 412 140sekyra@kvkli.cz

 

Podmínky a pravidla pro využití donáškové služby

  • platný čtenářský průkaz
  • věk nad 70 let či dlouhodobá imobilita
  • před první návštěvou bude klient telefonicky kontaktován pracovníkem knihovny a domluví si termín první návštěvy
  • maximální počet výpůjček: 15 (počty jednotlivých typů dokumentů podle KŘ); minimální počet výpůjček: 5
  • případné prodloužení nepřečtených knih bude domluveno při návštěvě, o prodloužení je možné také požádat telefonicky, e-mailem nebo ho provést přes Konto čtenáře
  • vypůjčené dokumenty klient vrátí pracovníkům knihovny při příští návštěvě, může je také vrátit osobně nebo po někom poslat
  • v případě, že nebudou dokumenty vráceny včas, bude v souladu s KŘ počítáno zpozdné
  • služba je uskutečňována 1x měsíčně zpravidla v pátek v předem domluveném čase
  • služba je zdarma

Poskytování služby může být ukončeno, pokud se čtenář nebude opakovaně vyskytovat v domluvenou dobu na uvedené adrese nebo bude mít nevyřízené pohledávky vůči knihovně.