Články z regionálních periodik

Databáze článků je součástí online katalogu. Tvoří ji bibliografické záznamy článků z denního tisku, časopisů a sborníků, které vycházejí v Libereckém kraji, je doplněna také o články s regionální tematikou z vybraných celostátních časopisů. Od roku 2009 (u článků z denního tisku od roku 2011) jsou součástí záznamů plné texty, které jsou přístupné pouze na počítačích v knihovně a na mobilních zařízeních připojených ke knihovní síti. 
Od roku 2019 jsou k záznamům připojovány odkazy na plné texty, pokud jsou volně dostupné na internetu.
Naše knihovna se v roce 1992 zapojila do Kooperačního systému článkové bibliografie a vybrané záznamy posílá do Databáze článků ANL.

Od roku 2012 jsou součástí databáze článků také záznamy z celostátních časopisů vytvořené v rámci programu VISK 9/I Rozvoj Souborného katalogu ČR a souboru národních autorit. Tyto záznamy se vytvářejí přibližně s ročním zpožděním od vydání jednotlivých časopisů a jejich součástí nejsou plné texty.