Městská knihovna roku

Soutěž Městská knihovna roku vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR již od roku 2010. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Dříve byla nominace na ocenění spíše vlastní aktivitou každé knihovny, od roku 2020 je povinná jedna nominace z každého kraje.

Logo SKIP ČR

 

 

Nominace na cenu Městská knihovna roku 2020 za Liberecký kraj:

Městská knihovna Železný Brod

Železnobrodská městská knihovna sídlí od února roku 2020 v nově zrekonstruované budově bývalého výměníku na Jiráskově nábřeží. Knihovna je umístěna v horním patře dvoupodlažní budovy, v přízemí se nachází depozit a multifunkční sál. Celkové náklady na přestavbu činily cca 26 milionů korun, celé je hradilo ze svého rozpočtu město Železný Brod. Knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr z beletrie i odborné literatury, časopisů, půjčuje audioknihy a společenské hry. V prostorách knihovny se pořádají akce pro předškolní děti, školáky a studenty, díky novému sálu v přízemí budovy i větší akce pro veřejnost. Knihovna je zapojena do celostátních knihovnických akcí, svoje zkušenosti s projekty (např. Bookstart) či praktické rady v práci se specifickými skupinami obyvatel navíc knihovna  předává dál a inspiruje tak další knihovny. Pravidelně se zapojuje do aktivit Klubu dětských čtenářů SKIP. Knihovna aktivně využívá možností grantů – nejnověji uspěla v dotačním programu VISK 3, kde získala podporu na projekt Mobilní interaktivní učebna pro Městskou knihovnu v Železném Brodě. Díky ní vznikne v multifunkční přednáškové místnosti knihovny interaktivní učebna.

Vítězné knihovny soutěže Městská knihovna roku v minulých letech:

 • 2020 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
 • 2019 - Městská knihovna Písek
 • 2018 - Regionální knihovna Karviná
 • 2017 - Městská knihovna Slavičín
 • 2016 - Městská knihovna Sedlčany
 • 2015 - Knihovna města Olomouce
 • 2014 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
 • 2013 - Knihovna města Hradce Králové
 • 2012 - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti
 • 2011 - Městská knihovna Louny
 • 2010 (vyhlášení soutěže) - Knihovna města Ostravy