Městská knihovna roku

Soutěž Městská knihovna roku vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR již od roku 2010. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Dříve byla nominace na ocenění spíše vlastní aktivitou každé knihovny, od roku 2020 je povinná jedna nominace z každého kraje.

Logo SKIP ČR

 

 

Nominace na cenu Městská knihovna roku 2021 za Liberecký kraj a zároveň vítězná knihovna této kategorie:

Městská knihovna Semily

Městská knihovna Semily sídlí od roku 2010 v centru města v rekonstruované multifunčkní bezbariérové budově Jitřenky (kino, knihovna a kavárna). Knihovna nabízí svým čtenářům nejen bohatý výběr z beletrie a odborné literatury či periodik, ale také audioknihy či e-knihy. Knihovna nabízí také mnoho doplňkových služeb, včetně půjčovny věcí. Knihovna je opravdu silně zaměřena na práci s dětským i dospívajícím čtenářem, hluboké kořeny zde má ale i práce se seniory. V prostorách knihovny se pořádají akce pro malé děti a rodiče při mateřském centru MED, pro děti z MŠ, ZŠ i SŠ ze širokého okolí, ale i pro veřejnost. Při dílnách čtení či tvůrčích dílničkách knihovna využívá i prostoru teras či městského parku Ostrov. Knihovna se zapojuje do celostátních aktivit, jako je např. Noc s Andersenem či Bookstart - S knížkou do života. Městská knihovna má aktuálně 4,5 úvazku odborných zaměstnanců (včetně ředitelky) a 2,5 úvazku pro region, neboť je knihovnou pověřenou regionální funkcí pro okres Semily.

Během uzávěr knihoven během pandemie COVID-19 se semilská knihovna velmi brzy adaptovala na novou situaci. Nadále běžela virtuální univerzita 3. věku i semilská miniuniverzita. Díky spolupráci se skautskými dobrovolníky se běžně roznášely knihy. Knihovnice z oddělení pro děti a mládež vymyslely originální soutěž s vycházkou po Semilech, starším dětem nabídly knihovnice alternativu v podobě Tajuplné pátračky po Semilech. V době adventu své dětské čtenáře knihovna odměnila a natočila ve spolupráci s p. Jiřím Šebestou instruktážní video na výrobu originální hry, ke které děti dostaly komponenty. Knihovna i v době uzavření jednoznačně prokázala svou komunitní roli, a to nejen pořádáním online programů.

S ohledem na dlouholetou podporu zřizovatele, nabízené služby i spolupráci s dalšími subjekty se jedná o knihovnu naplňující koncepci rozvoje knihoven, a nominace na ocenění Městská knihovna roku 2021 jí sluší.

Vítězné knihovny soutěže Městská knihovna roku v minulých letech:

 • 2021 - Městská knihovna Semily
 • 2020 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín (za Liberecký kraj nominována Městská knihovna Železný Brod)
 • 2019 - Městská knihovna Písek
 • 2018 - Regionální knihovna Karviná
 • 2017 - Městská knihovna Slavičín
 • 2016 - Městská knihovna Sedlčany
 • 2015 - Knihovna města Olomouce
 • 2014 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
 • 2013 - Knihovna města Hradce Králové
 • 2012 - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti
 • 2011 - Městská knihovna Louny
 • 2010 (vyhlášení soutěže) - Knihovna města Ostravy