Zprávy o výkonu regionálních funkcí, koncepce, zápisy z porad