Zprávy o výkonu regionálních funkcí, koncepce, zápisy z porad

Zprávy o výkonu regionálních funkcí v Libereckém kraji

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2021-2027

Zápisy z porad ředitelů a metodiků knihoven pověřených regionální funkcí v Libereckém kraji