Ministerstvo kultury České republiky

PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2021

1. Odbor umění, literatury a knihoven - Program Veřejné informační služby knihoven – VISK, K 21

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT

  • Název podprogramu: Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  • Název projektu: Kurzy informační gramotnosti a specializované semináře

VISK 3 - Informační centra knihoven

  • Název podprogramu: Informační centra veřejných knihoven
  • Název projektu: Robotická dílna v knihovně
  • Název projektu: Rozšíření technologie RFID na 6 poboček

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

  • Název podprogramu: Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit
  • Název projektu: Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

Knihovna 21. století – K 21

  • Název projektu: Zapomenutá řemesla – Zapomenutá řemesla?

2. Regionální a národnostní kultura - Kulturní aktivity OZP a seniorů

  • Název projektu: Děti čtou nevidomým dětem
  • Název projektu: Znakokniha 2021 – Staré pověsti české a moravské III.