Pro dětské a školní knihovny

Pro dětské knihovny

Vše o práci s dětmi a mládeží v knihovnách na stránce Národní knihovny ČR

Projekty na podporu dětského čtenářství

Projekty na podporu čtenářství na stránce Národní knihovny ČR

Výběr z projektů na podporu četby:

Doporučení knih pro děti

Hotové programy pro činnost s dětmi

Časopisy s tipy pro dětské knihovníky

Časopis Impulsy - elektronický časopis zaměřující se na literaturu pro děti a mládež a její aktuální trendy a novinky. Vydává Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Nejlepší knihy dětem - výběr ze současné české literatury pro děti a mládež

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti.

Stránka projektu Nejlepší knihy dětem

Pro školní knihovny

Příručka pro školní knihovny

Přiručka pro školní knihovny k prohlédnutí a stažení

Centrum pro školní knihovny

Centrum pro školní knihovny pracuje v rámci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Nabízí pomoc ředitelům škol, učitelům, ale i knihovníkům školních knihoven.

Stránka Centra pro školní knihovny

Nabídka pomoci školním knihovnám

Krajská vědecká knihovna v Liberci a knihovny pověřené regionální funkcí v jednotlivých okresech mohou školním knihovnám poskytnout po domluvě odbornou knihovnickou pomoc.