Kdo jsme

Knihovna - místo, kde poznávám svět

Přijďte si k nám číst, vzdělávat se a studovat, relaxovat, posedět ve stylové Knihovní kavárně nebo se sejít s přáteli. Půjčit si u nás můžete nejen knihy, ale třeba i hudbu, filmy na DVD, cestopisné průvodce, audioknihy a e-knihy nebo společenské hry. Na každé naší galerii se můžete pokochat některou z výstav nebo si můžete vybrat z široké nabídky přednášek, besed, filmových projekcí, koncertů či autorských čtení. Nechcete si právě číst? Pak si můžete jen odpočinout na některé z mnoha našich pohovek a užít si výhled světlými prosklenými interiéry nebo si dát výbornou kávu a zákusek v Knihovní kavárně.

Knihovna Liberec – to je místo pro všechny.

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji. Sídlí v centru města v moderní, bezbariérové budově, která zve návštěvníky všech věkových i zájmových skupin - je místem pro všechny malé i velké. Zřizovatelem knihovny je Liberecký kraj. Na městskou funkci knihovny (provoz poboček a akvizice literatury) přispívá každoroční dotací statutární město Liberec.

 

Funkce knihovny

Ve městě a regionu působí knihovna

  • jako krajská vědecká knihovna s tematicky univerzálním fondem dokumentů se zaměřením na sklo a textil
  • jako městská veřejná knihovna s volně přístupným knihovním fondem krásné a populárně naučné literatury pro uživatele všech věkových kategorií
  • jako regionální knihovna nabízející dokumenty a informace z historie i současnosti regionu
  • jako informační centrum poskytující bibliografické, faktografické a referenční informace
  • jako přístupové místo k celé řadě informací a databází dostupných prostřednictvím sítě internet (katalogy knihoven, informace ze státní správy a samosprávy apod.).

Obyvatelé okrajových a sídlištních čtvrtí nebo ti čtenáři, kteří dávají přednost komornímu prostředí, mohou využívat služeb našich poboček (Králův Háj, Kunratická, Machnín, Rochlice, Ruprechtice, Vesec). 

Krajská vědecká knihovna v Liberci vítá ve svých prostorách uživatele všech věkových i zájmových kategorií z řad občanů Libereckého kraje a samozřejmě i všechny náhodné návštěvníky hledající informace o městě a regionu nebo jen odpočinek na cestě.

Fakturační údaje

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město
460 01 Liberec

IČ: 00083194
DIČ: CZ00083194

Číslo účtu: 38231461/0100 (Při platbě převodem na účet uvádějte jméno a příjmení a datum narození jako variabilní symbol.)

ID datové schránky: j6xkk7s

Logo knihovny