Klub dětských knihoven SKIP

logo-png (png)

Klub dětských knihoven Libereckého kraje (Regionální klubko Liberecko) není pouze formální uskupení. Jeho cílem je poskytovat podporu svým členům konkrétním způsobem - pomoci se zapojením do různých projektů, navázat kontakty s ostatními knihovníky, vzájemně se obohatit o nápady. Sdílení dobré praxe v oblasti práce s dětským čtenářem v knihovnách je prioritou klubu. Setkání klubu probíhají dvakrát do roka, účast na setkání je bezplatná a je zahrnuta do systému vzdělávání knihovníků (obdržíte potvrzení o absolvování). Pokud máte zájem o činnost klubka, neváhejte přijít na některé ze setkání či nám napsat!

Připravujeme v roce 2023:

  • Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje 2. května 2023

Proběhlo v roce 2022:

Více o Klubu dětských knihoven SKIP:

Informace o Klubu dětských knihoven na stránce SKIP ČR

Zajímavé odkazy pro dětské knihovny:

Odkazy pro dětské knihovny na stránce Krajské vědecké knihovny v Liberci

Kontakty:

Dokumenty regionálního klubka: