Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje

Workshop
Plakát Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje

Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje

Organizátorem je Klub dětských knihoven Libereckého kraje ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka Turnov.

Úterý 23. dubna 2024 od 9:30

Místo konání: Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Jeronýmova 517, oddělení pro děti a mládež

Program:

 • 9:00 – 9:30 Prezence
 • 9:30 – 10:30 Zprávy z pracovní skupiny Klubka Mozkový Trust
  • Sdílej s námi: Jdeme do finále!
  • OKNA: čerstvé dojmy z právě proběhnuvší přehlídky v Písku
 • 10:30- 12:00 Inspiromat na téma emoce
  • Sdílíme dobré praxe—aktivity, besedy, knižní tipy
 • 12:00 Přestávka na oběd a přesun na exkurzi (individuálně)
 • 13:00 Exkurze Fokus Turnov, Skálova 2336
  • Seznámení s činností neziskové organizace podporující lidi s duševním onemocněním na cestě za jejich zotavením. Zároveň usiluje o to, aby „zdravá“ veřejnost lépe porozuměla lidem s duševním či mentálním hendikepem. Realizuje vzdělávací programy pro školy zaměřené na prevenci a destigmatizaci duševních onemocnění u mladých. Pro Klubko bude připraven program na míru!
 • 15:00-15:30 Předpokládané ukončení programu

Přihláška:

Organizační pokyny:

 • Účastnický poplatek se nevybírá
 • Na místě bude k dispozici drobné občerstvení
 • Odvezete si osvědčení o absolvování programu (započítává se do povinného vzdělávání knihovníků)
 • Změna programu vyhrazena

Čím může Klubko obohatit váš profesní život?

Klub dětských knihoven Libereckého kraje není pouze formální uskupení. Jeho cílem je poskytovat podporu svým členům zcela konkrétním způsobem. Může vám pomoci se zapojením do různých projektů, navážete kontakty s ostatními knihovníky a vzájemně se obohatíte o nápady. Sdílení dobré praxe v oblasti práce s dětským čtenářem v knihovnách je prioritou klubu.

Kontaktní osoba : Těší se na vás předsedkyně Klubka Jana Baánová a tajemnice Bc. Petra Luňáková. Bližší informace na tel. 608 886 542 nebo emailu detske@knihovnasemily.cz.

Kdy: 23. duben - 23. duben
V kolik hodin: 09:30 - 15:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Setkání Klubu dětských knihoven Libereckého kraje