Parkování v knihovně

Aktuální informace.

Pro příjezd do garáží je možné použít Sokolskou ulici směrem od Šaldova náměstí,  Náměstí dr. E. Beneše a Rumjancevovy ulice. Dodatková tabulka umožňuje průjezd dopravní obsluze. A také ulici Voroněžskou.

Naši návštěvníci mohou využít parkoviště v budově knihovny, které je přístupné 24 hod. denně vjezdem z ulice Pastýřská. 

Vstupy do parkoviště

Výtahem z parkoviště je možné se dostat do knihovny (podlaží -1) nebo ven z budovy postranním vchodem (podlaží 0), ovšem pouze v provozní době knihovny. Zpět k výtahu do parkoviště je možné se dostat postranním vchodem do knihovny, a to pomocí nezaplaceného parkovacího lístku nebo platné parkovací karty.

Ceník

 • 0 – 30 minut: zdarma
 • dalších 60 min.: 30 Kč / hod.
 • dále za každou započatou hodinu: 50 Kč

Měsíční pronájem

 • cena 1700 Kč bez DPH za neomezené využívání parkoviště jedním vozidlem
POZOR: momentálně plně obsazeno

Provozní doba výtahu a bočního vchodu z/do parkoviště

Standardní provozní doba je v pracovní dny 6:00 – 19:00, v sobotu 8:30 – 13:00. V případě uzavření knihovny pro veřejnost se může lišit.

Bezpečnost v parkovišti

 • Do parkoviště je zakázán vjezd vozidel s LPG.
 • Do parkoviště je zakázán vjezd vozidel vyšších než 2 metry.
 • V parkovišti je zakázané kouřit, konzumovat alkoholické nápoje či jiné návykové látky a používat prostor k jiným účelům než je určeno, např. provozovat volnočasové a sportovní aktivity apod.
 • Parkoviště je monitorováno kamerovým systémem.

Další důležité informace

 • Při ztrátě parkovacího lístku je nutné použít funkci pokladny „ztracený lístek“ – účtujeme jednorázový poplatek 1 000 Kč.
 • Platit lze hotově nebo platební kartou u výjezdu z parkoviště. 
 • V parkovišti jsou vyhrazena místa pro vozíčkáře (poblíž výtahu v patře P 0).

Kontakt

Jan Kozák, e-mail: kozak@kvkli.cz, tel.: 605 012 037
Rudolf Krause, e-mail: krause@kvkli.cz, tel.: 605 012 037