Aktuálně

Pomocník při psaní výroční zprávy

Knihovnický institut připravil praktický návod pro zpracování výroční zprávy pro neprofesionální a menší profesionální knihovny. Úvodní kapitoly vysvětlují co je výroční zpráva,  legislativní základy, komu je výroční zpráva určena apod. Stěžejní částí materiálu je pak vzor výroční zprávy s příklady textů v jednotlivých kapitolách, který je možné využít jako inspiraci při vlastním zpracování výroční zprávy. Z nabízených vzorových textů lze sestavit celou výroční zprávu!

Dokument ve formátu Word (pro snadnou práci s textem) je k dispozici na : https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty  

Příručka by měla být pomocníkem zejména knihovnám, které doposud výroční zprávy nezpracovávaly nebo těm, které potřebují pomoci s její celkovou strukturou.

Veřejná knihovna - srdce obce

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven vydalo v roce 2023 informační skládačku Veřejná knihovna - srdce obce. Materiál je souhrnem praktických rad a inspirativních nápadů, jak zrekonstruovat či zmodernizovat prostory knihovny tak, aby reflektovaly potřebu uživatelů i zaměstnanců veřejných knihoven. Skládačku si můžete prohlédnout a stáhnout pod tímto textem a také na společné stránce vybraných metodických příruček.

Veřejná knihovna srdce obce obálka (JPG)

Národní digitální knihovna - Díla nedostupná na trhu

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin apod.) vydaných na území České republiky, u knih do roku 2007, u periodik do roku 2011. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu. Tuto službu může svým čtenářům poskytnout každá knihovna, stačí jen uzavřít smlouvu s Národní knihovnou!

Zapojení do systému DNNT pro knihovny

Inspirace ke Koncepci rozvoje knihoven

Rozcestník k nové Koncepci rozvoje knihoven na léta 2021-2027 nabízí mnoho užitečných tipů a inspirace.

Rozcestník ke Koncepci rozvoje knihoven

Nejlepší knihy dětem 2022/2023

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY každoročně doporučují nejlepší nové české knihy pro děti a mládež, katalog můžete najít zde:

Aktuální katalog nejlepší knihy dětem