Meziknihovní služby

Využijte službu ZÍSKEJ

Dokumenty, které nenajdete v našem katalogu, můžete objednat přímo z portálu Knihovny.cz prostřednictvím služby ZÍSKEJ

Meziknihovní služby pro uživatele KVK

  • Prostřednictvím meziknihovních služeb (vnitrostátních i mezinárodních) lze objednat dokumenty, které nemá KVK ve svém fondu, z jiné knihovny. Dostupnost požadovaného dokumentu ve fondu KVK ověřte prosím v katalogu.
  • Služba je určena výhradně registrovaným uživatelům KVK.
  • Dokumenty je možné objednat: 
  • Není-li požadovaný dokument dostupný v knihovnách v České republice, je možné využít mezinárodní meziknihovní služby (MMS). Za vyřízení objednávky je účtován poplatek dle platného Ceníku služeb. Objednávka je realizována po zaplacení tohoto poplatku.
  • Meziknihovní služby jsou poskytovány dle metodických pokynů zveřejněných na webu NK ČR a v souladu s ustanoveními Knihovního řádu KVK v Liberci (čl. 22 KŘ, Směrnice o meziknihovní výpůjční službě).

Kontakt

Pavla Volfová
e-mail: mvs@kvkli.cz
tel.: +420 482 412 151