Oceňování knihoven

Knihovna roku

Cenu uděluje každoročně Ministerstvo kultury ČR od roku 2003. Z každého kraje je nominována vždy jedna knihovna, většinou v návaznosti na soutěž Vesnice roku.

Městská knihovna roku

Cenu každoročně uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR od roku 2010. Od roku 2020 je z každého kraje nominována jedna knihovna, předtím nominace závisela spíše na aktivitě každé knihovny.

Nejlepší knihovna Libereckého kraje

Cenu uděluje každé dva roky Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Ocenění bylo proprvé uděleno roku 2014. Z každého okresu jsou nominovány tři knihovny, z nichž jedna se stane vítěznou, celkově jsou tedy vždy čtyři vítězné knihovny.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku Libereckého kraje

V rámci vyhodnocení soutěže Vesnice roku je vždy udělován jedné z obcí Diplom za moderní knihovnické a informační služby s finanční odměnou 20 000 Kč. Oceněnou knihovnu považujeme za Knihovnu Libereckého kraje roku, měla by být nominována do soutěže Knihovna roku.

Cena Knihovník/Knihovnice roku Libereckého kraje

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje uděluje Regionální výbor SKIP LIbereckého nejlepším knihovníkům a knihovnicím, kteří působí v knihovnách Libereckého kraje. Cena se uděluje od roku 2012, nejprve každým rokem, nyní vždy jednou za dva roky.

MARK

Cenu každoročně uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR od roku 2010, je určena mladým knihovníkům do věku 35 let jako ocenění jejich tvůrčích aktivit. Ze začátku probíhaly nominace spíše v návaznosti na projekty celostátního významu, od roku 2023 se cena uděluje vždy na krajské úrovni, a teprve poté i celostátně.