Publikace

Ploučnické květy – Polzenblumen

Autor: Marek Sekyra, Otokar Simm, Tomáš Cidlina
Rok vydání: 2015
ISBN/ISSN: ISBN 978-80-85874-77-8
 
Antologie německy píšících autorů z Českolipska (19. století a 1. polovina 20. století)
Anthologie deutschsprachiger Autoren aus Böhmisch Leipa und Umgebung (19. Jahrhundert und 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts)
 
V antologii jsou zpracovány medailonky šestačtyřiceti německy píšících autorů narozených v České Lípě, na Mimoňsku, Zákupsku, Dokesku, Zahrádecku, Stvolínecku, Žandovsku a Hornopolicku. Kromě medailonů obsahuje také ukázky z díla těchto autorů, a to dvojjazyčně, jak v českém překladu pro českého čtenáře, tak i v původním německém znění, některé texty jsou psané v místním německém nářečí. Je doplněna historickými i současnými fotografiemi a obrázky, upozorňujícími především na regionální reálie v dílech a zajímavá místa s autory spojená.

Frýdlantské květy – Friedländer Blumen

Autor: Marek Sekyra, Otokar Simm
Rok vydání: 2013
ISBN/ISSN: ISBN 978-80-85874-68-6
 
Antologie německy píšících autorů z Frýdlantska a Liberecka (19. století a 1. polovina 20. století)
Anthologie deutschsprachiger Autoren aus Friedland, Reichenberg und Umgebung (19. Jahrhundert und 1. Halfte des 20. Jahrhunderts)
 
Antologie představuje 45 autorů narozených či působících na Frýdlantsku, Liberecku, Chrastavsku a v Osečné. Kromě medailonů obsahuje také ukázky z díla těchto autorů, a to dvojjazyčně, jak v českém překladu pro českého čtenáře, tak i v původním německém znění, některé texty jsou psané v místním německém nářečí. Je doplněna historickými i současnými fotografiemi a obrázky, upozorňujícími především na regionální reálie v dílech a zajímavá místa s autory spojená.

Zapomenutá velikonoční vajíčka

Autor: Kolektiv autorů
Rok vydání: 2011
ISBN/ISSN: 978-80-85874-57-0

Kniha pro děti je výsledkem německo-českého projektu a úzké spolupráce knihovníků tří zemí: Německa, Česka a Polska v rámci pracovní skupiny EUREX - Knihovny při Euroregionu Nisa. Povídky do knihy na téma lidové zvyky (Masopust, Velikonoce a Vánoce) vytvořili němečtí, polští a čeští spisovatelé, ilustrace vytvořily děti ze tří zemí ERN. Kniha existuje ve čtyřech jazykových verzích: němčině, češtině, polštině a lužické srbštině. Je dostupná v KVK v Liberci a v dalších knihovnách regionu.

Jizerské květy - Iserblumen

Autor: Marek Sekyra, Otokar Simm
Rok vydání: 2011
ISBN/ISSN: 978-80-85874-61-7

Publikace je dvojjazyčná antologie  německy píšících autorů Jablonecka, Semilska a Frýdlantska. Jsou to autoři, kteří se v této oblasti narodili a psali básně a prózu, mnohdy i v dialektu. knihu doprovází velké množství černobílých fotografií a dobových obrázků. Publikace lze zakoupit na Informační službě knihovny za 110 Kč, bližší info sekyra@kvkli.cz.

Naše osada - smutné, veselé i tajemné příběhy Romů

Autor: Irena Eliášová
Rok vydání: 2008
ISBN/ISSN: 978-80-85874-44-0

Příběh romského děvčátka, které žije ve slovenské vesnici a spolu s kamarádem Čikem zažívá spoustu dobrodružství. Knížka je psaná česky a slovensky, občas se objeví i romština. Autorka Irena Eliášová strávila dětství na Slovensku, pak se s rodiči přestěhovala do Chrastavy a nyní žije v Mimoni. Publikaci lze získat zdarma v KVK Liberec u pultu Informační služby nebo na adrese konvalinkova@kvkli.cz.

Ještědské květy - Jeschkenblumen

Autor: Marek Sekyra, Otokar Simm
Rok vydání: 2008
ISBN/ISSN: 978-80-85874-45-7

Publikace je dvojjazyčná antologie libereckých německy píšících autorů. Jsou to autoři, kteří se v Liberci narodili a psali básně a prózu, mnohdy i v dialektu. Knihu doprovází velké množství černobílých fotografií a dobových obrázků. Publikace je bohužel již rozebrána, v roce 2013 se chystá dotisk.

Blecha Tamara

Autor: František Klimeš
Rok vydání: 2008
ISBN/ISSN: 978-80-85874-46-4

Veselé vyprávění o tom, že i blechy mají svůj život. A kdyby vás, děti, něco lechtalo za košilí nebo se váš pejsek drbal za uchem, vzpomeňte si na tyto bleší příběhy.

Duhový most - Le devleskeri phurť

Autor: Ludvík Středa
Rok vydání: 2004
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-29-6

Knížka pohádek pro malé čtenáře v češtině a romštině.

Průvodce. Knihovny v Euroregionu Nisa

Autor: kolektiv autorů
Rok vydání: 2002
ISBN/ISSN: -

Trojjazyčný česko-německo-polský slovníček a konverzační příručka pro uživatele knihoven v Euroregionu Nisa s kontaktními údaji na příslušné knihovny. Vytvořen v rámci společného projektu členů euroregionální pracovní skupiny pro knihovny Eurex. Vydal Zemský úřad Löbau-Zittau.

Vademecum aneb příručka uživatele knihovny

Autor: Ediční rada KVK v Liberci
Rok vydání: 2002
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-19-9

Brožura informující o veškerých službách knihovny, o činnosti jednotlivých oddělení a poboček, o dokumentech upravujících vztah mezi knihovnou a uživatelem a o vyhledávání v on-line katalogu.

Stavba smíření. Knihovna Liberec

Autor: Václav Kříček, Věra Vohlídalová, Radim Kousal
Rok vydání: 2000
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-13-X

Publikace vydaná u příležitosti otevření nové budovy liberecké knihovny v roce 2000 informuje o historii knihovnictví v Liberci a o průběhu projektu stavby nové knihovní budovy, nazvané Stavba smíření.

Knihovny bez hranic

Autor: Ladislava Skopová a kol.
Rok vydání: 1998
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-08-3

Malé ohlédnutí za setkáním českých, německých a polských knihovníků Euroregionu Nisa v Rumburku 6.-8.10. 1998. Trojjazyčná publikace.

Veřejné knihovny v Euroregionu Nisa

Autor: Ladislava Skopová a kol.
Rok vydání: 1997
ISBN/ISSN: ISBN 83-903575-7-7

Trojjazyčný sborníček informací o knihovnách v celém Euroregionu Nisa.

Malé dějiny knihovny

Autor: Václav Kříček, Kateřina Trojanová
Rok vydání: 1994
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-00-8

Pamětní spis. Dějiny Krajské vědecké knihovny v Liberci v 19. a 20. století.