Meziknihovní služby pro knihovny

Způsoby objednávání dokumentů:

Meziknihovní služby jsou poskytovány dle Metodických pokynů pro meziknihovní služby v České republice a v souladu s ustanoveními Knihovního řádu Krajské vědecké knihovny v Liberci (č. 22 knihovního řádu, Směrnice o meziknihovní výpůjční službě).

Návody

Návody pro nové uživatele MVS

Žádost o přidělení sigly (lokační značky knihovny)

Kontakt

Pavla Volfová, e-mail: mvs@kvkli.cz, tel.: 482412151