Česká a německá regionální literatura

Krajská vědecká knihovna v Liberci nabízí nejkompletnější fond regionální literatury z Liberecka a zprostředkovává další informace, které se této literatury týkají.

Dlouhodobě se věnujeme badatelské činnosti, kdy se snažíme na světlo vynést unikátní a dosud nepublikované informace o regionální literatuře uložené v našich knihovních fondech.  

Literární putování Libereckým krajem 

Veškeré informace k projektu naleznete v samostatném článku zde

 

Publikované materiály

  • texty v časopise Světlik (Svět libereckých knihoven) - články o české krásné literatuře na Liberecku od národního obrození do konce 19. století, postupně doplňované o období novější, medailony a ukázky z děl vesměs zapomenutých německých autorů z Liberecka v unikátních českých překladech i originálech; časopis je dostupný v tištěné podobě ve fondu knihovny, online na webu knihovny 
  • unikátní série antologií německy píšících regionálních autorů - Ještědské květy, Jizerské květy, Frýdlantské květy, Ploučnické květy

Pro střední a vysoké školy

Liberecko v české krásné literatuře 19. století - interaktivní přednášky o autorech a jejich dílech, která představují liberecký region:

  • přednáška 1 - 1. polovina 19. století (národní obrození, preromantismus, romantismus)
  • přednáška 2 - 2. polovina 19. století (mezi romantismem a realismem, realismus, Májovci ad.)

Němečtí předváleční autoři z Liberecka (od 2. poloviny 18. století do roku 1945) - interaktivní přednášky o regionální literatuře z Liberecka, Frýdlantska, Jablonecka, Semilska a Českolipska 

  • přednáška 1 – Autoři z Liberecka
  • přednáška 2 – Autoři z Jablonecka a Semilska
  • přednáška 3 – Autoři z Českolipska

Informace k programům pro střední školy obecně.

Kontakt

Jakékoliv dotazy k tématu Vám zodpoví Mgr. Marek Sekyra, tel. 482 412 140, e-mail: sekyra@kvkli.cz