Vše o půjčování

Půjčování médií je jednou z hlavních služeb, které knihovna nabízí. Najdete u nás knihy, periodika, noty, zvukové záznamy (hudba, audioknihy), filmy, elektronické dokumenty (e-knihy, články, zákony atd.), iPady, čtečky a další typy médií. Ale půjčíme vám také deštníky, brýle nebo společenské hry. 
 
Výpůjční služby Vám poskytujeme ve všech odděleních v hlavní budově a také na všech našich pobočkách
 
Základní informace o výpůjčních službách najdete na této stránce a v Knihovním řádu KVK.
 

Znáte naši knihovnu?

Jste v knihovně poprvé a chcete se dozvědět, jak to u nás chodí, jak se orientovat v půjčovnách i v katalogu? Pravidelně 1x v měsíci pořádáme pro nové čtenáře i pro všechny ostatní zájemce exkurzi po knihovně s výkladem.

Druhy výpůjček

 • dokumenty si lze zpravidla půjčit domů (absenční výpůjčka), část fondu je určená pouze ke studiu v knihovně (prezenční fond – je označen žlutým proužkem)
 • dokumenty, které nenajdete v našem knihovním fondu, si můžete objednat prostřednictvím meziknihovní služby
 • neregistrovaní uživatelé nebo ti, kteří nemají zájem o registraci, si mohou vybrané dokumenty vypůjčit jednorázově (více viz čl. 4 Knihovního řádu)

Výpůjční lhůta

 • knihy, časopisy a denní tisk, noty, mapy - 31 dní
 • hudba, audioknihy (zvukové knihy), filmy, společenské hry - 31 dní
 • e-knihy - výpůjční lhůta se pohybuje v rozmezí 14-31 dní a je stanovena dodavatelem (více informací o e-knihách)
 • výpůjční lhůtu je možné prodloužit (online prostřednictvím Čtenářského konta, e-mailem, telefonicky nebo osobně), a to maximálně 2x za sebou
 • prodloužení není možné, pokud má dokument rezervovaný jiný čtenář

Počty vypůjčených dokumentů

 • čtenáři starší 15 let: knihy – 30 ks, časopisy (jednotlivá čísla) – 25 ks, svázané ročníky časopisů – 10 ks, noty – 10 ks, CD – 15 ks, DVD – 6 ks, mapy – 5 ks, společenské hry - 3 ks
 • Knihovna pro děti a mládež – 15 ks knih, 5 ks časopisů, 6 ks CD, 6 ks DVD a 3 společenské hry
 • právnické osoby (firmy, organizace): knihy – 40 ks, časopisy (jednotlivá čísla) – 25 ks, svázané ročníky časopisů – 10 ks, noty – 10 ks, CD – 15 ks, DVD – 8 ks, mapy – 5 ks, společenské hry - 4 ks

Překročení výpůjční lhůty

 • při překročení výpůjční lhůty se hradí poplatky z prodlení – zpozdné
 • v předem daných termínech jsou též zasílány upomínací dopisy
 • více informací viz čl. 18 Knihovního řádu, ceny zpozdného jsou uvedeny v Ceníku služeb

Rezervace, žádanka ze skladu, objednávka z volného výběru

 • momentálně vypůjčené dokumenty je možné rezervovat (online, osobně u pultu); výzvu k vyzvednutí dokumentu obdržíte e-mailem či sms; za rezervaci jednoho titulu zaplatíte poplatek dle platného Ceníku služeb
 • dokumenty uložené ve skladech je možné objednat (online, osobně u pultu) a následně vyzvednout ve Studijní knihovně (1. patro); objednané dokumenty se dodávají zpravidla do 15 min.
 • objednat lze také dokumenty z volných výběrů (půjčoven); dokumenty připravujeme k vyzvednutí průběžně, nicméně doba přípravy se může v závislosti na provozních podmínkách prodloužit až na 3 hod.; výzvu k vyzvednutí dokumentu obdržíte e-mailem či sms; za službu zaplatíte poplatek dle platného Ceníku služeb
 • rezervace, žádanka ze skladu i objednávka z volného výběru se provádí prostřednictvím Čtenářského konta

O půjčování a vracení

 • část knihovního fondu je pro výběr dostupná volně v půjčovnách
 • vybrané dokumenty se půjčují i vrací samoobslužně u samoobslužných pultů (selfchecků) v kterémkoliv patře hlavní budovy
 • pro obsloužení a pomoc jsou Vám k dispozici také zaměstnanci knihovny 
 • půjčovat a vracet můžete na jakékoliv pobočce naší knihovní sítě (dokumenty z poboček lze vrátit v hlavní budově a naopak)

Čtenářské konto

Umožňuje registrovaným uživatelům provádět některé operace online:
 • sledování aktuálního stavu konta čtenáře (výpůjčky, poplatky, držené rezervace apod.)
 • rezervace vypůjčeného dokumentu, objednávky ze skladů a z volných výběrů
 • prodloužení vypůjčených dokumentů
 • vstup do licencovaných databází, ke kterým má knihovna přístup (tzv. vzdálený přístup)
 • půjčování e-knih
 • online platby

K aktivaci je nutné v oddělení Informační služby požádat o přístupové heslo; změnu hesla je možné provést individuálně prostřednictvím konta. 

Vstoupit do konta

Finanční konto 

 • nabízí registrovaným uživatelům možnost otevřít si v knihovně účet, na který složí finanční zálohu
 • z této zálohy budou automaticky odečítány všechny pohledávky, které uživateli vůči knihovně vzniknou (sankční poplatky, poplatky za služby – rezervace, meziknihovní služby, kopírování, příp. další)
 • Finanční konto se zakládá v oddělení Informační služby, děti do 15 let si mohou FK založit pouze v přítomnosti rodičů
 • stav finančního konta lze sledovat prostřednictvím služby Čtenářské konto, informace o provedených finančních transakcích na požádání poskytnou pracovníci u výpůjčních pultů
 • aktivní finanční konto je nezbytné při kopírování na samoobslužných kopírkách

 

Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 482 412 133 nebo na e-mailu: vypujcky@kvkli.cz