Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje uděluje od roku 2012 Regionální výbor SKIP Libereckého kraje nejlepším knihovníkům/knihovnicím, kteří působí v knihovnách Libereckého kraje. Cena je udělována knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného. Soutěž je vyhlašována dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy mohou zasílat knihovníci, starostové i jiní občané. Soutěž se vyhlašuje vždy na prosincovém Setkání knihovníků Libereckého kraje.

Logo SKIP Liberecký kraj

 

 

 

Cenu Knihovnice roku 2019 v kategorii neprofesionálních knihoven obdržela:

paní Marie Fabiánová z Obecní knihovny ve Skuhrově

Marie Fabiánová z Obecní knihovny ve Skuhrově získala titul Knihovnice roku 2019 v kategorii neprofesionální knihovny za mimořádně úspěšné vedení této malé místní knihovny. Od roku 2007, kdy se paní Fabiánová ujala role knihovnice, se knihovna začala výrazně využívat, vzrostl počet čtenářů a návštěvníků knihovny. Knihovna se stala malým společenským centrem obce – v knihovně se schází internetový kroužek, „Babinec“, výrazné aktivity jsou určeny i dětským návštěvníkům.

Cenu Knihovnice roku 2019 v kategorii profesionálních knihoven obdržela:

paní Táňa Kuželková z Krajské vědecké knihovny v Liberci 

Táňa Kuželková, která pracuje v Krajské vědecké knihovně v Liberci jako koordinátorka projektů a vnějších vztahů, získala titul Knihovnice roku 2019 v kategorii profesionální knihovny především za mimořádně úspěšnou organizaci každoroční dvoudenní konference „Současnost literatury pro děti a mládež“, kde se jí podařilo kromě tradiční spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci navázat spolupráci i s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze. Dalším výrazným projektem, který organizuje a na kterém se zásadní mírou Táňa Kuželková podílí, je vydávání tzv. „Znakoknihy“ (převedení tištěné knihy do videosekvencí v českém znakovém jazyce), která je určena neslyšícím. Paní Táňa Kuželková je nejen výbornou pracovnicí, ale i obětavou a přátelskou kolegyní, která dokáže vždy podat pomocnou ruku

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji obdržela:

paní Jitka Vanclová z Městské knihovny v Semilech 

Jitka Vanclová získala Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji více než oprávněně - v loňském roce oslavila své profesní jubileum, 40 let práce v knihovně. Jako knihovnice začala pracovat hned po maturitě v září 1978 a začínala na oddělení pro dospělé čtenáře. V té době ještě netušila, že se knihovnictví bude věnovat po celý život a vystřídá několik pozic, aby nakonec zakotvila na metodice, v regionálních službách. Knihovnictví je pro ni srdeční záležitostí a pro knihovníky a knihovnice obecních knihoven byla vždy oporou a pomocníkem.

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje obdrželi v minulých letech tito knihovníci:

2017:

 • paní Šárka Kalferstová z Místní knihovny ve Svijanech
 • paní Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci a paní Miroslava Kohoutová z Místní lidové knihovny v Dětřichově za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2016:

 • paní Radka Vojáčková z Krajské vědecké knihovny v Liberci
 • paní Mgr. Anna Lišková z Místní knihovny Plavy a paní Zdena Lédlová z Městské knihovny v Lučanech nad Nisou za celoživotní přínos knihovnictví

2015:

 • paní Iva Slámová z Krajské vědecké knihovny v Liberci
 • paní Jiřina Tomšová z Místní knihovny Svojkov  a paní Dagmar Helšusová z Krajské vědecké knihovny v Liberci za celoživotní přínos knihovnictví

2014:

 • paní Mgr. Zdeňka Stromková z Městské knihovny v České Lípě
 • paní Hana Lupínková z Místní knihovny Nový Oldřichov  a paní Miroslava Vrbenská z Městské knihovny v Semilech za celoživotní přínost knihovnictví

2013:

 • paní Bc. Jitka Nosková z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou
 • paní Danuše Kubíčková z Obecní knihovny v Tatobitech a paní Hana Langrová z Krajské vědecké knihovny v Liberci za celoživotní přínos

2012:

 • paní Eva Kordová z Městské knihovny Antonína Marka Turnov
 • paní Svatomíra Hendrychová z Městské knihovna Semily a pan Zdeněk Pavlíček z Místní knihovny v Heřmanicích za celoživotní přínos knihovnictví