Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje uděluje od roku 2012 Regionální výbor SKIP Libereckého kraje nejlepším knihovníkům/knihovnicím, kteří působí v knihovnách Libereckého kraje. Cena je udělována knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného. Soutěž je vyhlašována dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy mohou zasílat knihovníci, starostové i jiní občané. Soutěž se vyhlašuje vždy na prosincovém Setkání knihovníků Libereckého kraje.

Logo SKIP Liberecký kraj

 

 

 

I v roce 2023 hledáme knihovnickou osobnost, která se kontinuálně věnuje komunitním aktivitám, tvoří knihovnu přístupnou všem obyvatelům bez rozdílu a je nezastupitelným prvkem ve vaší obci. Knihovník se stává nejen průvodcem při výběru knih a uspokojování nejrůznějších čtenářských zájmů, ale pro mnohé je i informační pracovník, záchranný bod při nastavení hardwaru, pořadatel dílen čtení pro děti, kulturních akcí s osobnostmi veřejného života, setkání s rodáky a nezřídka knihovník vede i setkání klubů seniorů či trénování paměti. Ocenění si zaslouží i knihovník, který zrealizoval netradiční projekt v podobě zajímavé výstavy, čtenářské aktivity či pro knihovnu netypické disciplíny.

Máte návrh na nominaci? Neváhejte se zasláním, vše potřebné naleznete v dokumentu níže.

Cenu Knihovník roku 2023 v kategorii neprofesionálních knihoven obdržel:

pan Josef Bulíř z Obecní  knihovny v Oldřichově

Pod vedením pana Bulíře se knihovna proměnila z „obyčejné vesnické knihovny“ v centrum dění a komunitní místo, kde se scházejí uživatelé napříč generacemi. Panu knihovníkovi se povedlo přestěhovat knihovnu z prvního patra budovy obecního úřadu do přízemí, po dohodě s obecním úřadem získal pro knihovnu i druhou místnost, ze které vzniklo dětské oddělení s klubovnou. Pan Bulíř se vždy pokoušel do knihovny přilákat nové uživatele všech generací. Na nástěnce v knihovně visí informace o nových knihách, pravidelně píše články do Oldřichovských listů o současném dění v knihovně. Spolupráce se spolkem „Živo v Hájích“ dala vzniknout Knihomolně aneb posezení v knihovně nad knihami, kde zájemci diskutují nad novými knihami. Účastníci Knihomolny také pomáhají s přebalováním knih, nově na Knihomolnu navazují také hodiny francouzštiny. Z dalších akcí je nutné zmínit bojovou hru Záhada hlavolamu v rámci Noci s Andersenem, turnaj v karetní hře Bongo nebo přednášku Marka Řeháčka.

Pan Bulíř pracuje v knihovně čtvrtým rokem. Neustále vymýšlí nové akce a soutěže, aby zaujal nové čtenáře z řad malých dětí, náctiletých i dospělých. Oldřichovská knihovna je díky jeho působení skvělým komunitním centrem a místem setkávání všech generací.

Cenu Knihovnice roku 2023 v kategorii profesionálních knihoven obdržela:

paní Jaroslava Černá z Městské knihovny Antonína Marka Turnov

Jaroslava Černá si odnáší vítězství v kategorii profesionálních knihoven. Jaroslava Černá od prosince roku 2018 vede nově vzniklou pobočku turnovské knihovny na vlakovém nádraží. Cena jí byla udělena za vybudování a rozvíjení místa, které je využíváno velkým počtem návštěvníků (měsíční návštěvnost pobočky je přes 1000 osob), za výbornou knihovnickou práci ve všech směrech (od vybavení pobočky atraktivním fondem po organizaci veškerých dalších činností), a také za nadprůměrnou schopnost pracovat s lidmi, s čtenáři i spolupracovníky. Z aktivit knihovny je nutné zmínit měsíční setkání Babyclubu Vagónek, příměstský tábor, či tzv. živou univerzitu, na jejíž některé cykly chodilo více než 60 posluchačů.

Pobočka turnovské knihovny na vlakovém nádraží oslaví v prosinci malé pětileté výročí, návštěvnost prostor rok od roku stoupá a to včetně kulturně-vzdělávacích pořadů. Knihovnice Jaroslava Černá je totiž prototyp moderního knihovníka, který ví, že knihovnu nedělají jen knihy a prostor, ale i další aktivity a především vstřícný přístup k uživatelům.

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji obdržela:

paní Lenka Klikarová z Městské knihovny Semily

Lenka Klikarová v tomto roce oslavila 35 let se semilskou knihovnou. Celý život zasvětila oddělení pro dospělé a dvakrát ho stěhovala do nových prostor. Díky svému životnímu nastavení se vypracovala na spolehlivou a ochotnou knihovnici, která má velký přehled v současné literatuře české i zahraniční provenience. Na základě své dlouholeté znalosti zájmů čtenářů dokáže velmi dobře vést akvizici v oddělení pro dospělé, nebojí se nových trendů a dokáže doporučit knihy „young adult“ či dobrou mangu. Již roky je tváří naší knihovny, ochotnou knihovnicí, která stojí za nejedním studijním úspěchem semilských čtenářů. Spolu s Alenou Matěchovou stála u zrodu virtuální univerzity třetího věku. Velké uznaní si zaslouží za dobu „kovidovou“, chystala balíčky pro čtenáře s vědomím toho, že alespoň takto může potěšit věrné čtenáře, s volajícími vždy ztratila i několik slov, aby je v náročné době povzbudila. Ač to bylo období, na které ne úplně v dobrém vzpomínáme, i díky tomuto přístupu se semilská knihovna stala Městskou knihovnou roku 2021.

Udělena cena je zároveň poděkováním Lence Klikarové za dosavadní pečlivou práci v knihovně a přáním všeho dobrého do let následujících, stále neutichající zájem o knihy a činnost knihovny.

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje obdrželi v minulých letech tito knihovníci:

2021:

 • paní Vladislava Jahelková z Obecní  knihovny v Hlavici
 • paní Dana Zpěváková z Městské knihovny v Jablonném v Podještědí
 • paní Alena Vedralová z Městské knihovny Lomnice nad Popelkou za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji
 • paní Dana Kroulíková z Městské knihovny v České Lípě a paní Blanka Konvalinková z Krajské vědecké knihovny v Liberci za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2019:

 • paní Marie Fabiánová z Obecní knihovny ve Skuhrově
 • paní Táňa Kuželková z Krajské vědecké knihovny v Liberci 
 • paní Jitka Vanclová z Městské knihovny v Semilech za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2017:

 • paní Šárka Kalferstová z Místní knihovny ve Svijanech
 • paní Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci a paní Miroslava Kohoutová z Místní lidové knihovny v Dětřichově za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2016:

 • paní Radka Vojáčková z Krajské vědecké knihovny v Liberci
 • paní Mgr. Anna Lišková z Místní knihovny Plavy a paní Zdena Lédlová z Městské knihovny v Lučanech nad Nisou za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2015:

 • paní Iva Slámová z Krajské vědecké knihovny v Liberci
 • paní Jiřina Tomšová z Místní knihovny Svojkov  a paní Dagmar Helšusová z Krajské vědecké knihovny v Liberci za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2014:

 • paní Mgr. Zdeňka Stromková z Městské knihovny v České Lípě
 • paní Hana Lupínková z Místní knihovny Nový Oldřichov  a paní Miroslava Vrbenská z Městské knihovny v Semilech za celoživotní přínost knihovnictví v Libereckém kraji

2013:

 • paní Bc. Jitka Nosková z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou
 • paní Danuše Kubíčková z Obecní knihovny v Tatobitech a paní Hana Langrová z Krajské vědecké knihovny v Liberci za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2012:

 • paní Eva Kordová z Městské knihovny Antonína Marka Turnov
 • paní Svatomíra Hendrychová z Městské knihovna Semily a pan Zdeněk Pavlíček z Místní knihovny v Heřmanicích za celoživotní přínos knihovnictví knihovnictví v Libereckém kraji