Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje uděluje od roku 2012 Regionální výbor SKIP Libereckého kraje nejlepším knihovníkům/knihovnicím, kteří působí v knihovnách Libereckého kraje. Cena je udělována knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného. Soutěž je vyhlašována dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy mohou zasílat knihovníci, starostové i jiní občané. Soutěž se vyhlašuje vždy na prosincovém Setkání knihovníků Libereckého kraje.

Logo SKIP Liberecký kraj

 

 

 

Cenu Knihovnice roku 2021 v kategorii neprofesionálních knihoven obdržela:

paní  Vladislava Jahelková z Obecní  knihovny v Hlavici

Vladislava Jahelková je vítězkou ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2021 v kategorii neprofesionálních knihoven. V knihovně působí pouze krátce, přesto pozvedla knihovnu v obci na moderní a útulné místo komunitního setkávání. Paní knihovnice navázala úzkou spolupráci se školou, spolky, účastní se aktivit obce, zřídila v Hlavici knihobudku a roznáškovou službu. Nominaci zaslala přímo starostka obce Hlavice Štěpánka Sichrovská, která nesmírně oceňuje nadšení i pracovní nasazení paní Jahelkové.

Cenu Knihovnice roku 2021 v kategorii profesionálních knihoven obdržela:

paní Dana Zpěváková z Městské knihovny v Jablonném v Podještědí

Dana Zpěváková si odnáší vítězství v kategorii profesionálních knihoven. V knihovně působí od roku 2008. Ač v knihovně působí sama, pořádá zde velké množství akcí, věnuje se zejména práci s dětskými čtenáři – mezi řadou úspěšných aktivit nelze nezmínit například vydávání dětského časopisu Žurnálek, který sama s dětmi připravuje. Spolupracuje se školami a místními spolky, podporuje komunitní život města a četbu v každém věku. V loňském roce knihovna v Jablonném oslavila 100 let výročí od svého založení, a je dobře, že k tomuto pěknému jubileu může paní Zpěváková přidat i toto ocenění.

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji obdržely:

paní Alena Vedralová z Městské knihovny Lomnice nad Popelkou

Alena Vedralová právem získala Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Ve službách knihovny kontinuálně podporovala čtenářskou gramotnost dětí, otevřela jim dveře do světa knih, a spoluvytvářela kvalitní kulturní klima v Lomnici nad Popelkou. A právě z maličkostí a díky osobní angažovanosti dokázala vybudovat komunitní knihovnu tak, jak ji dnes známe, což z ní činí i velký vzor pro novou nastupující generaci knihovníků.

paní Dana Kroulíková z Městské knihovny v České Lípě a paní Blanka Konvalinková z Krajské vědecké knihovny v Liberci

Dana Kroulíková a Blanka Konvalinková jsou osobnosti, které významným způsobem ovlivnily a stále ovlivňují úroveň knihovnictví v Libereckém kraji. Jejich profesní dráhy jsou částečně propojeny, obě jsou členky Regionálního výboru SKIP Libereckého kraje a obě se rozhodly v tomto roce do výboru již nekandidovat. Dana Kroulíková je ředitelkou Městské knihovny v České Lípě, Blanka Konvalinková byla až do roku 2021 ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci. Obě výše uvedené dámy mají za sebou velmi úspěšnou profesionální dráhu. Obě byly a jsou nejenom pracovní, ale též morální oporou mnoha svým kolegům v knihovnách regionu i v celé republice, proto jim ocenění Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji nepochybně patří.

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje obdrželi v minulých letech tito knihovníci:

2019:

 • paní Marie Fabiánová z Obecní knihovny ve Skuhrově
 • paní Táňa Kuželková z Krajské vědecké knihovny v Liberci 
 • paní Jitka Vanclová z Městské knihovny v Semilech za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2017:

 • paní Šárka Kalferstová z Místní knihovny ve Svijanech
 • paní Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci a paní Miroslava Kohoutová z Místní lidové knihovny v Dětřichově za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2016:

 • paní Radka Vojáčková z Krajské vědecké knihovny v Liberci
 • paní Mgr. Anna Lišková z Místní knihovny Plavy a paní Zdena Lédlová z Městské knihovny v Lučanech nad Nisou za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2015:

 • paní Iva Slámová z Krajské vědecké knihovny v Liberci
 • paní Jiřina Tomšová z Místní knihovny Svojkov  a paní Dagmar Helšusová z Krajské vědecké knihovny v Liberci za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2014:

 • paní Mgr. Zdeňka Stromková z Městské knihovny v České Lípě
 • paní Hana Lupínková z Místní knihovny Nový Oldřichov  a paní Miroslava Vrbenská z Městské knihovny v Semilech za celoživotní přínost knihovnictví v Libereckém kraji

2013:

 • paní Bc. Jitka Nosková z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou
 • paní Danuše Kubíčková z Obecní knihovny v Tatobitech a paní Hana Langrová z Krajské vědecké knihovny v Liberci za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

2012:

 • paní Eva Kordová z Městské knihovny Antonína Marka Turnov
 • paní Svatomíra Hendrychová z Městské knihovna Semily a pan Zdeněk Pavlíček z Místní knihovny v Heřmanicích za celoživotní přínos knihovnictví knihovnictví v Libereckém kraji