Odborné zdroje, zákony, normy

Články z odborných světových periodik (EBSCO)

CzechElib - národní centrum pro elektronické informační zdroje

Academic Search Complete

Rozsáhlá odborná multidisciplinární databáze plných textů, která obsahuje více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje také indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí.

Vzdálený přístup prostřednictvím čtenářského konta Databáze je přístupná z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna) a také vzdáleně po přihlášení prostřednictvím uživatelského konta.

GreenFILE

Databáze GreenFILE obsahuje podložené informace o všech aspektech lidského působení na životní prostředí. Tato sbírka titulů ze sféry vědy, veřejné správy a obecného zájmu tematicky zahrnuje globální oteplování, „zelenou výstavbu“, znečištění, udržitelné zemědělství, obnovitelné zdroje energie, recyklaci aj. Obsahuje také indexování a abstrakty více než 1 000 000 záznamů a volně přístupné plné texty více než 15 000 záznamů.

Vzdálený přístup prostřednictvím čtenářského konta Databáze je přístupná z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna) a také vzdáleně po přihlášení prostřednictvím uživatelského konta.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Databáze poskytuje rejstřík více než 560 významných periodik, téměř 50 prioritních periodik a přibližně 125 výběrových periodik, včetně knih, výzkumných zpráv a sborníků. Mezi předměty databáze patří knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, vyhledávání online informací, informační management a další.

Vzdálený přístup prostřednictvím čtenářského konta Databáze je přístupná z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna) a také vzdáleně po přihlášení prostřednictvím uživatelského konta.

Právní informační systém (ASPI)

Obsahuje plné texty zákonů a vyhlášek platných v České republice a na Slovensku či v EU, obsahuje dále judikaturu ČR a Soudního dvora EU, usnesení vlády ČR, ekonomické informace o firmách a další. Dostupná jsou také vybraná periodika, komentáře a monografie z nakladatelství Linde nebo Wolters Kluwer.

Databáze je přístupná z počítačů v knihovně (Studijní knihovna)

České technické normy (ČSN online)

Kompletní plnotextová databáze českých technických norem, kterou provozuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zpřístupňuje jak aktuálně platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Normy ČSN není možné kopírovat či tisknout.

Databáze je přístupná z počítačů v knihovně (Studijní knihovna)

Kontakt

Studijní knihovna
tel.: +420 482 412 152