Ceník služeb

1. Roční poplatky a další související platby

děti do 15 let 50 Kč
děti do 15 let – držitelé průkazu ZTP zdarma
studenti denního studia, senioři, držitelé průkazu ZTP 100 Kč
držitelé průkazu Senior Pas
sleva 20 %
senioři nad 70 let, klienti Jedličkova ústavu zdarma
ostatní 200 Kč
právnické osoby 500 Kč
kauce – uživatel bez povolení k pobytu (dle Čl. 4, odst. 8 KŘ) 1 500 Kč
dárkový poukaz na registraci do knihovny v ceně ročního poplatku

Sleva pro rodiny s dětmi do 15 let (1+1) - Nabídka je určená rodičům s dětmi do 15 let, kteří aktivně navštěvují knihovnu. Rodič, který má platnou registraci, může zaregistrovat jedno dítě zdarma. O slevu požádejte v Knihovně pro děti a mládež nebo na příslušné pobočce.

čtenářská čipová karta - děti do 15 let 10 Kč
čtenářská čipová karta - ostatní 50 Kč
poplatek za vystavení duplikátu (přičítá se k ceně karty) 2O Kč

Majitelé čipových karet kompatibilních se systémem knihovny (ISIC, OPUS…) mohou tyto karty používat jako čtenářský průkaz. Ostatní používají čipovou kartu, kterou získají za poplatek při registraci do knihovny.

 

2. Jednorázová výpůjčka

1 dokument (knihy, ročník periodika, CD, DVD…) 30 Kč

 

3. Rezervace, objednávky dokumentů

rezervace vypůjčeného dokumentu 7 Kč
objednávka z volného výběru 10 Kč
objednávka ze skladů bez poplatku

 

4. Sankční poplatky (upomínky, zpozdné)

4.1. Hlavní budova

Registrovaní uživatelé starší 15 let

zpozdné - za 1 dokument a 1 provozní  den překročení řádné výpůjční  lhůty 2 Kč
upozornění na překročení výpůjční lhůty bez poplatku
poplatek za 3. upomínku (advokátní) 100 Kč

 

Registrovaní uživatelé do 15 let

zpozdné - za 1 dokument a 1 provozní den překročení řádné výpůjční lhůty bez poplatku
upozornění na překročení výpůjční lhůty 5 Kč
poplatek za upomínku 20 Kč
poplatek za advokátní upomínku (při odeslání advokátní upomínky se k výši poplatku přičítá cena za poštovné) 30 Kč + poštovné

 

Čtečky elektronických knih, iPady

zpozdné - za 1 ks a 1 provozní den překročení řádné výpůjční lhůty 20 Kč

 

4.2. Pobočky

Registrovaní uživatelé starší 15 let

zpozdné - za 1 dokument a 1 provozní den překročení řádné výpůjční lhůty bez poplatku
upozornění na překročení výpůjční lhůty bez poplatku
poplatek za upomínku 20 Kč
poplatek za advokátní upomínku 100 Kč

 

Registrovaní uživatelé do 15 let

zpozdné - za 1 dokument a 1 provozní den překročení řádné výpůjční lhůty bez poplatku
upozornění na překročení výpůjční lhůty bez poplatku
poplatek za upomínku 20 Kč
poplatek za advokátní upomínku 30 Kč

 

5. Další poplatky

poplatek při ztrátě dokumentu (cena dokumentu se stanovuje podle roku vydání: do r. 1992 = pětinásobek pořizovací ceny, od r. 1993 a výše = pořizovací cena)

cena dokumentu + 200 Kč
poplatek při ztrátě dokumentu z archivního fondu (vydání do r. 1954) min. 1 000 Kč
paušální poplatek při vracení odepsaných dokumentů - 1 dokument 500 Kč
poplatek při ztrátě přílohy 200 Kč
částečné poškození dokumentu a knižní vazby do 50 % pořizovací ceny - min. 10 Kč
poplatek za poškozený RFID čip nebo čárový kód 10 Kč

 

6. Cirkulační služba - roční poplatek

Česká periodika

1 ks 50 Kč

 

Zahraniční periodika

cena časopisu

výše poplatku
do 1 500 Kč 100 Kč
do 2 500 Kč 200 Kč
do 3 500 Kč 300 Kč
do 5 000 Kč 400 Kč
nad 5 000 Kč 500 Kč

 

7. Záloha na půjčování (kauce)

prezenční fond - 1 dokument (kniha, ročník časopisu, hudebnina) 500 Kč
čtečka elektronických knih, iPad 1 000 Kč

 

8. Náhrady při poškození vybavení Hudební knihovny

sluchátka - částečné poškození   100 Kč
sluchátka -  úplné zničení  200 Kč
poškození digitálního piana, přehrávací zařízení náklady na opravu

 

9. Šatní skříňky

ztráta klíče 200 Kč
poplatek za vyzvednutí uschovaných věcí 200 Kč

 

10. Internet

neregistrovaní uživatelé 10 min. zdarma
  • za každých dalších započatých 30 min
15 Kč
registrovaní uživatelé 60 min. zdarma
  • za každých dalších započatých 30 min
15 Kč

 

11. Rešerše 

základní poplatek 50 Kč

kombinovaná rešerše – 1 záznam

5 Kč
tisk viz ceny za kopírování a tisk

minimální poplatek za rešerši (je účtován v případě, že celková cena rešerše je nižší než uvedená částka)

150 Kč

 

12. Kopírování, tisk

 Registrovaní uživatelé s aktivním finančním kontem

černobílá A4

1,50 Kč

černobílá A3

3 Kč

barevná A4

15 Kč

barevná A3

30 Kč

 

Neregistrovaní uživatelé 

černobílá A4

2 Kč

černobílá A3

4 Kč

barevná A4

15 Kč

barevná A3

30 Kč

 

13. Služba OCR

1 strana předlohy

2 Kč

 

14. Meziknihovní služby

Vnitrostátní 

pro čtenáře – vyřízený požadavek na 1 dokument

70 Kč

pro knihovny – vyřízený požadavek na 1 dokument 

70 Kč

knihovny na území Libereckého kraje 

zdarma

kopie 

cenu stanovuje zasílající knihovna

 

Mezinárodní / vyřízený požadavek na 1 dokument

Evropa (kromě Velké Británie) 

250 Kč

ostatní státy 

450 Kč

 

15. Prodej vyřazených a opotřebovaných dokumentů (burza)

knihy s pevnou vazbou, hudebniny 4 Kč

sešitová vydání, časopisy, gramofonové desky malé

1 Kč
gramofonové desky velké (LP) 20 Kč

DVD, CD, VHS

10 Kč
magnetofonové kazety 5 Kč