Složení knihovního fondu

Složení knihovního fondu

Krajská vědecká knihovna v Liberci vytváří tematicky univerzální knihovní fond, který je doplňován nákupem, dary a pomocí povinného výtisku (zákonná povinnost vydavatelů knih a periodik odevzdat vybraným knihovnám stanovený počet vydaných exemplářů publikací). Právo na celostátní povinný výtisk neperiodických publikací měla knihovna v letech 1947–1995, v současné době je knihovna příjemcem povinného výtisku periodik a regionálního povinného výtisku neperiodických publikací.
 
Po vzniku knihovny v roce 1945 bylo složení knihovního fondu ovlivněno místní průmyslovou produkcí, později studijními obory na Technické univerzitě v Liberci a také spojením funkcí vědecké a městské knihovny do jednoho celku. Původní specializace (textil, sklo, plasty) se nyní omezuje pouze na textil a sklo, rozšířil se okruh nákupu pedagogické literatury a publikací pro potřeby studia dalších oborů univerzity (např. architektura). 
 
Větší část knihovního fondu tvoří tištěné dokumenty - knihy, časopisy a denní tisk, noty, mapy a další. Průběžně se doplňují i další typy dokumentů, jako např. zvukové dokumenty (audioknihy, hudba), filmy nebo společenské hry. Stále většímu zájmu se těší elektronické zdroje, jako jsou e-knihy, digitalizované dokumenty nebo databáze informací z různých oborů - informace o e-zdrojích najdete v naší E-knihovně
 
Celkový počet knihovních jednotek je cca 1 400 000, z toho cca 240 000 najdete volně dostupné v půjčovnách.  
 
Záznamy většiny dokumentů najdete v online katalogu knihovny. Pouze část nejstarší produkce není zpracována elektronicky a informace najdete v lístkovém katalogu ve Studijní knihovně. 
 
Zajímá Vás, kde v knihovně najdete Vámi požadovanou knihu nebo jiný dokument? Přečtěte si našeho průvodce