Zelené pořady

Projektem Zelené pořady se chce Krajská vědecká knihovna v Liberci zařadit mezi organizace, které usilují o zvýšené povědomí o ekologii a ochraně životního protředí mezi dětmi. V rámci projektu budou nabídnuty venkovní i interiérové aktivity, v průběhu kterých si děti budou moci prohlubovat znalosti o přírodě, její ochraně a o správném chování.

zelene_porady (png)Venkovní aktivity, kterých se děti mohou účastnit:

  • Exkurze do Zoo 20. 9. 2021 -  exkurzi do liberecké zoo s odborným komentářem pana ředitele dětem přiblíží problematiku ohrožených živočišných druhů žijících ve volné přírodě i v zoo Více o akci zde
  • Jak to chodí v lese 4. 10. 2021 - vycházka do přírody se skautským vedoucím, zaměřená na správné chování v lese (bez křiku, lámání větví, bez pohazování odpadků a vyrývání znaků do skal a stromů) Více o akci zde
  • Jak to chodí v ekocentru 16. 10. 2021 - závěrečnou venkovní ativitou bude prohlídka Ekocentra v Oldřichově v Hájích spojená s malým výletem Více o akci zde

Akce jsou určeny pro kolektiv 10 až 15 dětí ve věku 6 až 10 let.

 

Do vnitřních prostor jsme naplánovali výtvarné workshopy s Mgr. Jitkou Mrázkovou a 2 dílny s PhDr. Zdeňkem Rakušanem, Ph.D. :

  • výroba masky chráněného zvířete 
  • výroba tabulky s délkou tlení materiálů v přírodě 
  • výtvarné zpracování námětů na ochranu přírody
  • dílny s tematikou likvidace odpadů s ukázkami

Další akcí bude 5. 10. 2021 klaunské představení pro děti z mateřských škol "O lidském zvířátku" aneb Ekologie pro nejmenší, kde bude na jednoduchém příběhu za pomoci pantomimy,kure (jpg) vyprávění, hudebních nástrojů a žonglování dětem vylíčeno postavení člověka ve světě, s důrazem na základní ekologické a společenské hodnoty. 

Kontakt pro přihlášení na jednotlivé venkovní aktivity: stankova@kvkli.cz 

Kontakt pro přihlášení na jednotlivé vnitřní akce: vitkova@kvkli.cz

Plánované akce budou probíhat od září 2021 do června 2022. Konkrétní termíny a časy k jednotlivým pořadům budou aktuálně doplňovány.

Zelené pořady budou realizovány v rámci projektu Kulturně vzdělávací pořady pro děti, finančně podpořeném Fondem kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.