Zelené pořady

Projektem Zelené pořady se chce Krajská vědecká knihovna v Liberci zařadit mezi organizace, které usilují o zvýšené povědomí o ekologii a ochraně životního prostředí mezi dětmi. V rámci projektu byly nabídnuty venkovní i interiérové aktivity, v průběhu kterých si děti mohly prohlubovat znalosti o přírodě, její ochraně a o správném chování. Akce byly určeny pro skupinu 10 až 15 dětí ve věku 6 až 12 let. Plánované akce probíhaly od září 2021 do června 2022

Co jsme zažili?

zelene_porady (png)

  • Exkurze do Zoo 20. 9. 2021 -  exkurze do liberecké zoo s odborným komentářem pana ředitele dětem přiblížila problematiku ohrožených živočišných druhů žijících ve volné přírodě i v zoo Více o akci zde
  • Jak to chodí v lese 4. 10. 2021 - vycházka do přírody se skautským vedoucím, zaměřená na správné chování v lese (bez křiku, lámání větví, bez pohazování odpadků a vyrývání znaků do skal a stromů) Více o akci zde
  • Jak to chodí v ekocentru 16. 10. 2021 - závěrečnou venkovní aktivitou byla prohlídka Ekocentra v Oldřichově v Hájích spojená s malým výletem Více o akci zde
  • Barvy, papír, párátka - vznikne maska zvířátka 20.  10. 2021  povídání, tvoření vyrábění masky a divadlo. Vše v rámci výtvarné dílny s pedagožkou Mgr. Jitkou Mrázkovou. Vyrobenou masku si děti odnesly domů Více o akci zde
  • O lidském zvířátku aneb Ekologie pro nejmenší  9. 11. 2021 - na jednoduchém příběhu, za pomoci pantomimy, vyprávění, hudebních nástrojů a žonglování, bylo dětem nastíněno postavení člověka ve světě, s důrazem na základní ekologické a společenské hodnoty Více o akci zde
  • Kdo ví, co do lesa nepatří 2. 2. 2022 - povídání  nejen o lese a jak se v něm žije, ale i o knížce. Dále společně tvoření "netradičních" plakátů s Mgr. Jitkou Mrázkovou, na kterých byl les pořád barevný, voňavý a plný zvířátek Více o akci zde 
  • Barvy a slova – v čistém lese houká sova 17. 3. 2022 koláž – básnička + obrázek, workshop s výtvarnicí a pedagožkou Mgr. Jitkou Mrázkovou zahrnulo nejen rýmování o čistém lese, ale i tvoření obrázku, který básničku vystihl. Více o akci zde
  • Odpoledne na téma Na stejné Zemi (udržitelnost, pocity, prožitek) 28. 4. 2022 - Jaké je to v úlu? Mluví spolu stromy? Kde se bere voda? Odpoledne v Motyčkovic klice pod vedením Bc. Věry Motyčkové. Více o akci zde

 

Kontakt pro přihlášení na jednotlivé venkovní aktivity: stankova@kvkli.cz 

Kontakt pro přihlášení na jednotlivé vnitřní akce: vitkova@kvkli.cz

 

Zelené pořady jsou realizovány v rámci projektu Kulturně vzdělávací pořady pro děti, finančně podpořeném Fondem kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.