Rešeršní služba

Na základě Vaší objednávky zpracujeme rešerši (seznam dokumentů k danému tématu dle zadaných klíčových slov, jazyku dokumentu, požadovaných zdrojů, dostupnosti atd.). Vyhledáváme především v elektronických databázích, okrajově též v tištěných zdrojích nebo lístkových katalozích. Vyhledané záznamy upravíme podle normy ISO 690, doplníme informací o umístění, případnými internetovými odkazy, anotací atp.

 

Dodací podmínky, platba

  • Dodací lhůta se pohybuje mezi 1-4 týdny, podle vytížení rešeršéra. Hotovou rešerši zasíláme zpravidla ve formě souboru PDF na Vaši e-mailovou adresu. Vytištěnou verzi rešerše (cena se zvyšuje o náklady za tisk) lze vyzvednout osobně v KVK (dle domluvy), případně zaslat poštou (+ poštovné).
  • Platba probíhá přes Konto čtenáře úhradou dluhu za rešerši. Ceník najdete zde.
  • Neregistrovaní objednavatelé platí převodem na účet knihovny nebo hotově v KVK. 
  • Dokumenty, které nejsou ve fondu KVK, můžete získat prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby.

Objednávka

Rešerši lze objednat:
  • vyplněním níže uvedeného formuláře - pokud požadujete také cizojazyčné dokumenty, uveďte klíčová slova i v požadovaném jazyce. Internetové objednávky jsou považovány za závazné teprve po jejich zpětném ověření a písemném souhlasu objednavatele s podmínkami knihovny,
  • osobně v knihovně (informační pult ve vstupní hale nebo Studijní knihovna v 1. patře).

Objednávkový formulář

Žadatel
Mám registraci v KVK:
Jméno a příjmení zadavatele:
Ulice a č.p.:
Město:
E-mail:
Telefon:
Rešerše
Téma rešerše: (v přirozeném jazyce)
Klíčová slova: (+ ve vybraných jazycích)
Umístění:
Druh dokumentu:
Jazyk dokumentu:
Datum vydání: (týká se data vydání hledaných dokumentů)
Rozsah rešerše:
uveďte maximální počet záznamů:
Výstup rešerše:
Způsob odběru:
 
Opište z obrázku:

Kontakt

Dotazy a konzultace: Ing. Martina Sanetrníková - tel.: 482 412 137, e-mail: reserse@kvkli.cz