Francouzská knihovna

Francouzská knihovna byla otevřena 18. září 2012. Vznikla na základě spolupráce Krajské vědecké knihovny v Liberci, Alliance française de Liberec a Francouzského institutu v Praze. 

Knihovní fond

Fond Francouzské knihovny tvoří francouzsky psané knihy.

  • beletrie - próza, poezie, drama, jednoduchá četba, dvojjazyčná beletrie (je řazena podle prvních dvou písmen příjmení autora)
  • beletrie pro děti - je umístěna v Knihovně pro děti a mládež
  • odborná a populárně-naučná literatura, učebnice francouzštiny a slovníky (je řazena oborově podle Mezinárodního desetinného třídění)
  • CD – francouzská vážná i populární hudba – jsou umístěna v Hudební knihovně

Kulturní akce

Od září 2022 pořádáme každý měsíc promítání v rámci Francouzského filmového klubu. Všechny tři partnerské organizace se podílejí na pořádání kulturních akcí v knihovně.

Kontakty

Táňa Holčáková – holcakova@kvkli.cz, tel. 482 412 136

Logo IFP CMYK (jpg)Logo AF Liberec (png)