Průzkumy spokojenosti uživatelů knihoven

Proč zjišťovat spokojenost čtenářů?

„Veřejná knihovna musí zjišťovat, jaké jsou potřeby veřejnosti, aby byla schopna poskytovat služby, které je uspokojují. Zjišťování je nutno provádět v pravidelných intervalech, nejlépe každých pět let, protože se potřeby a očekávání mění.“ (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven, článek 12)

Měření spokojenosti uživatelů knihovny podle Standardu pro dobrou knihovnu:

1. Spokojenost uživatelů se zjišťuje pravidelně každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety). Hodnocení knihovnických služeb se provádí u uživatelů nad 15 let a u uživatelů do 15 let.

2. Provozovatelé knihoven průběžně sledují a monitorují výkony knihoven pomocí měření spokojenosti uživatelů pro potřeby řízení a financování knihovny. Cílem měření je poskytnout spolehlivé údaje o tom, jak uživatelé posuzují knihovnické služby.

Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny starších 15 let: Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré.

Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny do 15 let: Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobré.

Před průzkumem spokojenosti

Otázky, které je dobré si položit před průzkumem:

  • časový harmonogram průzkumu (kdy proběhne dotazování, jak dlouhé bude, kdy proběhne vyhodnocení průzkumu)
  • jaká bude forma průzkumu (tištěný dotazník nebo online, kolik otázek bude mít)
  • jaká bude cílová skupina (senioři, děti, dospělí)
  • jaké bude věcné vymezení průzkumu (co se chci dozvědet, co by mě zajímalo)
  • doba trvání ankety v knihovně - u menších knihoven optimálně zhruba 2 měsíce

Vzory tištěných dotazníků 

Vzor online dotazníku

Dotazník v elektronické podobě je možné získat u krajské metodičky PhDr. Michaely Staňkové, pište na stankova@kvkli.cz

Podívat se na dotazník

Tipy k přečtení

Když se knihovna chce ptát svých čtenářů - článek z časopisu Čtenář k výzkumům v knihovnách