Vzdělávání pedagogů

Aktuální nabídka vzdělávacích programů - další kurz bude otevřen ve školním roce 2024/2025.

Metody práce s knihou ve výuce II- 1. a 2. stupeň ZŠ

Vzdělávací program je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů. Uvedené metody využijí i pedagogové v družinách nebo pedagogičtí pracovníci - vedoucí školních čtenářských klubů. Účastníci si vyzkouší různé formy práce s knihou, seznámí se se současnou dětskou a Young Adult literaturou, osvojí si základní metody prohlubování čtenářské gramotnosti dětí. Program volně navazuje na již proběhlé kurzy.

 • Čtenářství – úvod do problematiky
 • Čtenářsky podnětné prostředí - třídní a školní knihovny, čtenářské koutky 
 • Praktické ukázky různých forem práce:
  • dílna čtení v praxi – praktická ukázka dvou dílen čtení. Účastníci si vyzkouší dvě různé dílny čtení a získají náměty pro další dílny čtení
  • čtenářská lekce v praxi – praktická ukázka čtenářských lekcí vhodných jak pro začínající čtenáře (1. – 2. třída), tak pro pokročilé
  • v rámci lekcí si účastníci osvojí metody, jež je možné při tvorbě lekcí používat 
  • dílny psaní v praxi a jejich propojení s hodinami ČJ
  • cílený rozvoj čtenářství  – využití a propojení čtenářských lekcí a dílen čtení ve výuce, využití minilekce, jak naplánovat dílnu do výuky a celoročního výukového plánu 
  • novinky ve světě dětské literatury – aktivity, jež vedou k seznámení s novými tituly

Další informace

Úspěšní absolventi získají Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Lektorka: Radka Vojáčková, lektora kurzů vedoucích k prohloubení čtenářské gramotnosti, vedoucí čtenářských klubů na základních školách, vedoucí Centra kolegiální podpory pro oblast čtenářství při ZŠ u Soudu, spolupracovnice Nové školy o.p.s.

Hodinová dotace: 8 hodin

Minimální počet účastníků: 5

Cena: 600 Kč za osobu

Platba: 

 • hotově či fakturou

Aktuálně vypsané termíny

Název kurzu: Metody práce s knihou ve výuce II- 1. a 2. stupeň ZŠ - termín: 25. 4. 2024

 • minimální počet účastníků: 5
 • maximální počet účastníků: 15
 • registrujte se e-mailem: vojackova@kvkli.cz nebo telefonicky: 482 412 161 (přihlášení účastníci následně obdrží podrobné informace)
 • místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1

Kontakt

V případě dotazů se obracejte na paní Radku Vojáčkovou

e-mail: vojackova@kvkli.cz, tel: 482 412 161 nebo 723 889 231