Umělecká monografie a výtvarná publikace

2023

Oceněná kniha

  • Šimr, Petr; Lukuvka, Luděk. Petr Šimr: portrét města - Kniha je komplexní obrazovou výpovědí o životě obyvatel Liberce od 70. let až do současnosti. Černobílé fotografie jsou jedinečným svědectvím skvělého dokumentaristy, který v černobílé škále výstižně portrétuje život obyvatel v dynamicky se měnícím městě v průběhu času. Dnes už klasicky zachycený „reálný socialismus“ na severu se snoubí s radikálním přechodem do porevolučních let a zachycuje esenci města pod Ještědem nerozlučně spjatého se svými obyvateli. Úvodní studie Luďka Lukuvky začleňuje fotografa mezi přední dokumentární fotografy v Čechách.

Nominace

2022

Oceněná kniha

  • Nový, Petr a kol. Hledání rovnováhy: design československého lisovaného skla 1948-1989 - Mnozí mají dodnes doma alespoň několik kusů socialistického lisovaného skla, které se – na rozdíl od jiných typů československého užitkového skla – ve velkém nabízelo nejen na zahraničním, ale i domácím trhu. Je též oblíbeným sběratelským artiklem a předmětem vášnivého zájmu nejen českých badatelů. Katalog stejnojmenné výstavy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Nominace

2021

Oceněná kniha

  • Schmeissner, Jakob; Šternová, Petra. Z mého života a tvorby - Publikace přináší komplexní pohled na život a dílo norimberského architekta Jakuba Schmeissnera (1874 - 1955), který zanechal svébytnou stopu na tváři architektury Libereckého kraje. Součástí monografie je kritické vydání architektových rukopisně psaných vzpomínek z roku 1946 ("Z mého života a tvory") a 1948 ("Zářivá minulost") uložených v norimberském městském archivu. 

Nominace

2020

Oceněná kniha

Nominace

2019

Oceněná kniha

  • Luštinec, Jan a kol. Jan Nepomuk hrabě Harrach: ze života českého kavalíra - Výpravná publikace představuje význačnou osobnost českých dějin druhé poloviny 19. stolení, výrazně spojenou s naším regionem. Autor knihy je historik Jan Luštinec (jen dvě z třiadvaceti kapitol doplnili J. Tlustý a P. Nose), který v ní zúročil několik desetiletí práce v Krkonošském muzeu v Jilemnici, sídlícím v budově bývalého harrachovského zámku.

Nominace

2018

Oceněná kniha

  • Vincenz Janke: 1769-1838: podmalby na skle - Reprezentativní katalog k výstavě "Vincenz Jake - podmalby na skel", která proběhla v Severočeském muzeu v létě 2017. Publikace se skládá ze dvou částí - textové, kde jsou prezentovány čtyři různé pohledy na život a dílo Vincenze Jankeho, a obrazové, která čtenáře seznamuje s většinou podmaleb z Jankeho dílny, případně jeho okruhu. 

Nominace