Profesní sdružení

Sdružení knihoven ČR - SDRUK

Logo Sdružení knihoven ČR

 

 

 

Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob. Členové Sdružení jsou krajské, městské, vědecké, univerzitní i odborné knihovny, které spolupracují na rozvoji českého knihovnictví. Momentálně sdružuje 60 členů. SDRUK pořádá vzdělávací akce pro manažery knihoven i knihovníky, a je také pořadatelem největší knihovnické akce v ČR – konference Knihovny současnosti (pořádá se od roku 1993). Sdružení knihoven zřídilo a vede osm odborných sekcí, které se věnují důležitým aspektům knihovnictví v ČR.

Odkaz na stránku Sdružení knihoven ČR

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky - SKIP

Logo SKIP ČR

 

 

 

SKIP je dobrovolnou profesní organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. Je samostatnou právnickou osobou a působí na území České republiky. SKIP sdružuje na 1 500 členů a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních výborů, po odborné linii zajišťuje činnost 15 odborných sekcí, a pořádá mnoho celostátních každoročních akcí (např. Březen - měsíc čtenářů, Týden knihoven).

Odkaz na stránku Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Odkaz na stránku Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého regionu

Další spolky a sdružení knihoven České republiky

Seznam spolků a sdružení knihoven ČR a příbuzných institucí na stránce Národní knihovny ČR

Zahraniční knihovnické spolky a asociace

Výběr zahraničních knihovnických spolků na stránce Národní knihovny ČR