Světlik

Svět libereckých knihoven

Časopis vydává 4x ročně Krajská vědecká knihovna v Liberci, dozvíte se v něm něco nejen o ní samotné, ale i o dalších knihovnách v Libereckém kraji, najdete tu práce regionálních autorů a mnoho dalších informací.

 

Světlik - č. 84 - 2/2022

Archiv