Často kladené dotazy

O půjčování a vracení

Jak si mohu vypůjčit nebo vrátit?

Ve všech odděleních v hlavní budově jsou k dispozici samoobslužné pulty, tzv. selfchecky. Jejich použití je rychlé, jednoduché a intuitivní. Pro provedení výpůjčky nebo návratu lze také požádat pracovníky u výpůjčních pultů. 

 

Čtenářský průkaz

Platí čtenářský průkaz do všech oddělení?

Ano, čtenářský průkaz opravňuje svého nositele k půjčování dokumentů ve všech odděleních a pobočkách knihovny.

Můžu do knihovny i bez čtenářského průkazu?

Ano. Ke vstupu do budovy není nutný čtenářský průkaz. Můžete volně využívat téměř všech služeb knihovny (studium knih a dalších médií v prostorách knihovny, internet, návštěva výstav a dalších kulturních a vzdělávacích pořadů). Průkaz je nezbytný až v okamžiku, kdy si chcete vypůjčit dokumenty domů.

Zapomněl/a jsem čtenářský průkaz. Mohu si vypůjčit? 

Určitě ano. Při půjčování to oznamte pracovníkovi u výpůjčního pultu a pro identifikaci předložte občanský průkaz či jiný doklad. 

Co mám dělat, když jsem ztratil/a čtenářský průkaz?

Ztrátu či odcizení čtenářského průkazu nám co nejdříve ohlaste. Průkaz vám zablokujeme a zamezíme tak případnému zneužití. Nový čtenářský průkaz (pokud nepoužíváte jinou čipovou kartu, např. OPUS, ISIC nebo jiné) vám za poplatek vystavíme na Informační službě ve vstupní hale.

 

Chci si vypůjčit 

Platí se za výpůjčky?

Platí se pouze za registraci (pravidelný roční poplatek) a za zřízení čtenářského průkazu. Za samotné výpůjčky už neplatíte nic. Poplatek se hradí pouze v případě jednorázových výpůjček (realizovaných bez čtenářského průkazu).

Mohou si děti půjčovat v odděleních pro dospělé?

Ano. Pokud děti do 15 let potřebují dokument z jiného oddělení, mohou o zprostředkování této výpůjčky požádat pracovníka Knihovny pro děti a mládež.

Může si na můj průkaz půjčovat někdo jiný?

Ne, čtenářský průkaz je nepřenosný. Majitel průkazu nese odpovědnost za jeho případné zneužití, proto toto ustanovení Knihovního řádu vnímáme jako ochranu našich uživatelů.

Kolik knih si mohu vypůjčit?

Maximální počet vypůjčených dokumentů různých typů se řídí aktuálním Knihovním řádem

Mohu si mimořádně něco půjčit, i když nejsem přihlášený/ná v knihovně? 

Ano, v takovém případě lze využít tzv. jednorázovou výpůjčku - viz Knihovní řád článek 13, odstavec 6.

 

Chci vrátit

Může za mě vrátit knihy někdo jiný?

Ano, vrátit knihy za Vás může kdokoliv. Pro vrácení dokumentů není nutný čtenářský průkaz.

Musím knihy vrátit tam, kde jsem si je půjčil/a?

Nemusíte, vypůjčené dokumenty můžete vrátit kdekoliv v hlavní budově nebo na jakékoliv pobočce, kde obdržíte potvrzení o vrácení. Mimo provozní dobu půjčoven je možné dokumenty vracet v oddělení Informační služby ve vstupní hale, v době uzavření knihovny slouží pro návrat biblioboxy před knihovnou.

 

E-knihy

Jak si mohu vypůjčit e-knihu?

Registrovaní čtenáři knihovny si mohou zdarma půjčovat e-knihy a využít naši nabídku dalších elektronických zdrojů. Všechny podstatné informace jsou k dispozici na webu knihovny v sekci E-knihovna.

Jak si mohu půjčit iPad nebo čtečku e-knih?

iPady a čtečky půjčujeme na základě smlouvy registrovaným uživatelům knihovny starším 18 let po složení vratné kauce 1 000 Kč na 14 dní. V případě, že jsou čtečky určené k půjčování aktuálně půjčené, doporučujeme zadat rezervaci. Oba typy přístrojů si lze vypůjčit ve Studijní knihovně v 1. patře.

 

Konto čtenáře

Co dělat, když se mi nedaří přihlásit do Konta čtenáře?

Pro úspěšné přihlášení je nutné v přihlašovacím formuláři správně vyplnit číslo průkazu a uživatelské heslo. U kolonky číslo průkazu je nezbytné dodržet velikost písmen, mezery a pomlčky přesně tak, jak je máte uvedené na průkazce. V případě, že několikrát za sebou zapíšete omylem špatné číslo či heslo, tak systém přihlašování na daný účet z důvodu zabezpečení na cca 15 minut zablokuje. Ve výjimečných případech může být neúspěšné přihlašování způsobené chybou na našem serveru. V případě opakovaného neúspěchu nás prosím kontaktujte telefonicky (na tel. čísle 482 412 133) nebo e-mailem (is@kvkli.cz). 

Jak a kdy si mohu prodloužit výpůjční lhůtu?

Vypůjčené dokumenty si můžete prodloužit online prostřednictvím svého Konta čtenáře, o prodloužení můžete také požádat (osobně, telefonicky, e-mailem). Prodloužení je možné nejdříve 7 dní před vypršením výpůjční lhůty. Přečtěte si více informací

 

Upomínky

Jak lze zastavit nabíhání poplatků za pozdní vrácení (upomínek)?

Pouze vrácením dokumentů nebo prodloužením výpůjček. Pokud provedete prodloužení až po uplynutí výpůjční lhůty, zpozdné se Vám sice od toho dne přestane zvyšovat, avšak částku, která Vám již byla do té chvíle naúčtována, bude třeba uhradit (osobně, převodem z účtu, online přes Konto čtenáře). Pokud při registraci (či kdykoliv později) zadáte u pultu Informační služby e-mail, bude Vám v den vypršení výpůjční lhůty automaticky zasíláno upozornění, na jehož základě si můžete své výpůjčky okamžitě prodloužit. Prodloužit nelze dokumenty, které jsou rezervovány jiným čtenářem.

 

Objednávky, rezervace, meziknihovní služby

Jak mohu zrušit rezervaci nebo objednávku?

Rezervaci je možné zrušit přes službu Konto čtenáře nebo s pomocí pracovníků knihovny u výpůjčních pultů a na Informační službě, případně si knihu prostě nemusíte přijít vyzvednout. Nevyzvednutí či odhlášení tzv. držené rezervace (tj. kniha je pro Vás již připravena) Vás ale nezbavuje povinnosti zaplatit rezervační poplatek, protože práce spojené s rezervací již byly vykonány.

Je možné objednat knihy z jiné knihovny? Za jakých podmínek?

Ano, prostřednictvím meziknihovních služeb je možné objednat dokumenty z jiné knihovny, ale pouze takové, které nemáme ve fondu. Dokumenty, které máme, ale jsou aktuálně půjčené, objednat nelze. Požadavek na meziknihovní služby můžete zadat prostřednictvím elektronické žádanky nebo osobně ve Studijní knihovně. Za jeden požadavek na meziknihovní výpůjční službu v rámci České republiky účtuje knihovna paušální poplatek za poštovné a balné. V případě objednávky kopie stanoví cenu knihovna, která požadavek vyřizuje. Také za požadavek na mezinárodní meziknihovní služby je účtován poplatek. Aktuální informace o výši poplatků najdete v Ceníku služeb. Přečtěte si více informací o meziknihovních službách. 

 

Parkování

Kolik stojí parkovné?

Parkovat je možné v podzemních garážích v suterénu budovy KVK. 30 minut je zdarma, za dalších 60 min. zaplatíte 30 Kč, dále za každou započatou hodinu 50 Kč. Automat na placení je umístěný u výjezdu z parkoviště. Více informací najdete na stránce Parkování v knihovně.