Beletrie a poezie

2023

Oceněná kniha

 • Kučera, Štěpán. Gablonz / Jablonec - Kniha je mozaikou zarámovanou jednou lokací a jedním stoletím. V krátkých kapitolách vedle objektivních dějin stojí osudy tamních rodin, jedinců i žijících pamětníků. Páteř tvoří trefné citace z dobových novin i literatury. Spolu s návratnými motivy a odkazy jde o kompozičně i myšlenkově sevřené dílo okořeněné autorovým vtipem, břitkostí či poetikou. Zrodil se překvapivě živý a citlivý portrét Kučerova rodiště i bydliště, v němž vskutku originálně vyvstávají dramatické dějiny dvojjazyčného a bikulturního města. V jeho osudu, místy mimořádně drsném, je nenápadně skryt i příběh jedné středoevropské země ve dvacátém století.

Nominace

 • Domeyer, Wolfgang & Koll. Jizerka 8 = Klein Iser 8 - Převážně fotografická publikace německého ekologa a fotografa doprovázená vzpomínkami na Gustava Ginzela a Hnojový dům.
 • Hejnic, Otto. Horoucí srdce, ale nohy v bahně - Hrdiny patnácti povídek jsou lidé, kteří po něčem touží, jdou za svým snem, ale často narážejí na prozaickou skutečnost a někdy selhávají.
 • Kučera, Josef. Hranostaj snídá dívku - Když básník vydá svou třetí sbírku, zdá se, že to s poezií myslí vážně. Slova, která unikají nespolehlivé paměti a která klamou tělem. 
 • Šebelka, Jan. Lidičky z lahvičky - První část humoristického románu se odehrává na sklonku osmdesátých let dvacátého století, druhá o dvacet let později a prozradí, jak hrdinové knihy dopadli se svými sny, ambicemi a představami o svém budoucím životě.
 • Vaner, Vojtěch. Projíždím po tanvaldské trati - Vesele obrazná a podvratně smutná poezie v mnohém navazuje na povídky a experimentální texty dvou předchozích autorových knih. 
 • Wiener, Egon. Níže podepsaní - Kniha se vymyká předchozím knihám autora, dnes již důchodce z Jablonného v Podještědí. V krátkých prózách přibližuje mnoho známých tváří z poloviny 20. století.

2022

Oceněná kniha

 • Stuchlý, Miroslav. Waldvilla - V centru příběhu stojí tajemná Lesní vila, která se stala němým svědkem přelomových dějinných okamžiků a v jejímž stínu došlo k několika zločinům. Lidské osudy propojené napříč desetiletími se skládají do mozaiky, v níž každý kamínek má své pevné místo a vytváří obraz postihující období od počátku 20. století po současnost. Předobraz románové vily se nachází v Liberci, kde do dnešních dnů připomíná období rozkvětu města spjaté s textilními magnáty z rodiny Liebiegů.

Nominace

2021

Oceněná kniha

 • Novotný, Pavel. Zápisky z garsonky - Poetický cyklus Zápisky z garsonky je neskrývaně autobiografický – garsonka, kterou obývá malý chlapec spolu se svou invalidní matkou, je plná knih, gramodesek a matčiných svobodomyslných přátel. Protipól bezpečného, avšak křehkého světa panelákového bytu na libereckém kopci představuje mocný, chladný řád v domě prarodičů pod kopcem. 

Nominace

2020

Oceněná kniha

 • Kučera, Josef. Polykat peří - První básnická sbírka Josefa Kučery a představuje dosud nepublikované básně z různých období, převážně z posledních let, spolu s několika básněmi publikovanými časopisecky (Host, Tvar). Sbírka je členěna tematicky do čtyř oddílů na básně atmosférické, intimní, meziměstské a básně osobní, neukotvené.

Nominace

2019

Oceněná kniha

 • Šolc, Jan. Žít v Liberci - Autobiografické vzpomínky vysokoškolského učitele, filozofa, politika a poradce Václava Havla. Popisuje události od Janova dětství, blíže se pozastavuje nad historickými milníky Československa, připomíná i pohnuté liberecké události odsunu nebo srpnové okupace. Klíčovým slovem celého titulu je bezesporu slovo vzpomínka, hojně skloňovaná v každé z 31 kapitol, pozornému čtenáři jistě neunikne ani nenápadné akcentování významu přátelství či dobra.

Nominace

2018

Nominace