Pronájmy prostor

Informace pro zájemce o pronájem prostoru v knihovně

V knihovně si můžete pronajmout sály, zasedací místnost nebo výstavní prostory za následujících podmínek:

 • Každý zájemce uvede požadovaný prostor a další údaje v dotazníku, který mu bude zaslán e-mailem a slouží zároveň jako závazná objednávka a podklad pro přípravu smlouvy. 
 • Do nájemného se počítá každá započatá hodina, včetně příchodu do sálu (tolerance max. 15 minut před začátkem akce). Počítá se také předem dohodnutá doba, bez ohledu na to, zda akce skončí dříve. Budovu je nutné opustit do 19.00 hod., v sobotu do 13.00 hod. (pokud není domluveno jinak). 
 • Platba nájemného se uskuteční převodem na účet na základě faktury vystavené pronajímatelem. Zaslána bude cca do 14 dnů po konání akce e-mailem. Splatnost se sjednává v délce 30 dnů, jako variabilní symbol se užije číslo faktury. Platba před obdržením faktury není přípustná.
 • Občerstvení lze zajistit pouze po domluvě v kavárně knihovny - tel.: 482 412 126 (pí Duchoňová)

Příplatky

 • zajištění nad rámec běžné provozní doby - 500,- Kč/den (všední dny otevřeno 8 - 19 hod., sobota 9 - 13 hod., neděle zavřeno)

U atypických akcí se i výše nájemného stanovuje individuálně.

Storno poplatky

 • 50 % z celkové částky – v případě odstoupení od smlouvy před jejím věcným naplněním (do 14 dnů před akcí)
 • 100 % z celkové částky – v případě odstoupení do 24 hodin před akcí

Kontakt

Pronájmy sálů: Roman Šafránek, tel.: 482 412 123, e-mail: safranek@kvkli.cz

Pronájmy výstavních prostor: Jan Kozák, tel.: 482 412 101, e-mail: kozak@kvkli.cz

 

Výuková místnost

Popis: Vzhledem k velké obsazenosti lze místnost využít hlavně pro jednorázová školení.

Umístění: -4. patro 

Cena: 1 500,- Kč/hod. (15 ks PC + 1)

Cena: 800,- Kč/hod. (bez počítačů)

Výstavní prostor (čítárna denního tisku)

Popis: Výstavní prostor mezi skříňkami pro odkládání osobních věcí a prostorem půjčovny. Pro umístění vystavovaných předmětů lze použít výstavního systému, který je v majetku knihovny.

Umístění: -1. patro 

Cena: 300,- Kč/hod., jednorázový poplatek za použití výstavního systému: 300,- Kč/1 akce 

Cena: 2 000,- Kč/hod. při koncertní úpravě prostoru

Ochoz (balkón) před půjčovnami

Popis: Možnost umístění exponátů na výstavní panely a do výstavních vitrín (3 ks). Výstavní vitríny je nutno rezervovat zvlášť - nejsou automaticky součástí výstavních prostor.

Umístění: 1. a 3. patro

Cena: 300,- Kč/den za každý ochoz, jednorázový poplatek za použití výstavního systému: 300,- Kč/1 akce

Předsálí

Popis: Prostor před Velkým konferenčním sálem a Malou konferenční místností. Možnost umístění exponátů na výstavní panely a do výstavních vitrín (3 ks). Výstavní vitríny je nutno rezervovat zvlášť, nejsou automaticky součástí výstavních prostor.

Umístění: 2. patro 

Cena: 300,- Kč/den, jednorázový poplatek za použití výstavního systému: 300,- Kč/1 akce

Velký konferenční sál

Popis: 

Kapacita až do 150 míst k sezení (standardně pouze 130 míst). Židle s nastavitelnými stolky (deskami) pro psaní poznámek, možnost zatemnění sálu, dataprojektor s možností využití zařízení v majetku knihovny, promítací plátno, tlumočnické kabiny - bez vybavení (v případě jejich využití si nájemce zajistí vybavení sám).

Židle s nastavitelnými stolky nelze stěhovat do jiných sálů. V případě potřeby si jejich přestěhování tam i zpět zajistí nájemce.

Velký sál lze rozšířit o prostory Malé konferenční místnosti. V případě tohoto zadání se sčítají položky za použití Velkého sálu a Malé konferenční místnosti.

Umístění: 2. patro 

Cena: 

standardně uspořádaný sál (130 židlí v orientaci k promítacímu plátnu, ulička uprostřed): 2 000,- Kč/hod.

V ceně služby je tato technika:

 • dataprojektor
 • Blu-ray (DVD/CD) přehrávač
 • PC
 • ozvučení (2 bezdrátové mikrofony)
 • papír na tabuli (flipchart)
 • instalace praktikáblů: 500,- Kč/akce

Malá konferenční místnost

Popis: Standardně nastavena do pozice jednacího stolu ve tvaru "T" s 20 židlemi

Umístění: 2. patro, vedle Velkého sálu 

Cena:  

 • 500,- Kč/hod.
 • CD přehrávač: 100,- Kč/akce/den
 • TV + video/DVD přehrávač: 150,- Kč/akce/den
 • papír na tabuli (flipchart): 150,- Kč/1 blok
 • dataprojektor: 200,- Kč/akce/den
 • notebook: 200,- Kč/akce/den
 • promítací plátno: 150,- Kč/akce/den

E-galerie

Popis: Výstavy zde probíhají jako automatická prezentace na LCD displeji s rozlišením Full HD (1920 x 1080 bodů).

Umístění: 2. patro 

Cena: 500,- Kč/výstava, studenti a senioři: 200,- Kč/výstava

Malý poslechový sál, komorní sál 

Popis: Vhodný pro malé akce s důrazem na velmi vysokou kvalitu akustického projevu prostoru. Akce v rozsahu do 40 účastníků.

Umístění: 4. patro 

Cena: 

 • 800,- Kč/hod.
 • CD přehrávač: 100,- Kč/akce/den
 • TV + video/DVD přehrávač: 150,- Kč/akce/den
 • papír na tabuli (flipchart): 150,- Kč/1 blok
 • promítací plátno: 150,- Kč/akce/den
 • dataprojektor: 200,- Kč/akce/den
 • notebook: 200,- Kč/akce/den