Digitální knihovna Libereckého kraje

Digitální knihovna LK - Kramerius

V Digitální knihovně Krajské vědecké knihovny v Liberci najdete digitalizované dokumenty, jejichž tištěnou předlohu má knihovna v knihovním fondu. Jedná se hlavně o tištěné dokumenty 19. a 1. poloviny 20. století, které by se mohly fyzickou manipulací poškodit. 

Část dokumentů je digitalizována v rámci projektu  „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a z rozpočtu Libereckého kraje.

VSTUP DO DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Pro zařízení s OS Android i iOS je dostupná aplikace.

Využití dokumentů v Digitální knihovně je omezeno přístupovými právy. Texty dokumentů nechráněných autorským zákonem (tj. prokazatelně uplynulo 70 let od smrti autora) jsou přístupné všem bez omezení, dokumenty chráněné autorským zákonem je možné prohlížet pouze v prostorách knihovny na vyhrazených PC (informace ve Studijní knihovně v 1. patře). 

V současné době ještě probíhá zpřístupňování dokumentů, proto se může stát, že dokument, který již může být zpřístupněn, ještě není. V tomto případě, prosíme, piště na e-mail kricek@kvkli.cz a dokument Vám bude zpřístupněn.