Odborná a populárně naučná literatura

2023

Oceněná kniha

  • Horáček, Jaroslav; Rozkovcová, Ivana. Podještědský lidový oděv v proměnách času - Jak se v Podještědí oblékali naši předkové na pouť, co si brávali na tancovačku a v čem chodili na pole? Co jsou kožinky, krejzlík, či mezulán? To jsou jedny z mnoha otázek, na něž přináší odpověď publikace od autorské dvojice Jaroslav Horáček a Ivana Rozkovcová. Kniha je shrnutím takřka desetileté badatelské práce, díky níž je možné zblízka nahlédnout na způsob odívání a jeho proměny v oblasti Podještědí. Co do rozsahu je prozatím nejrozsáhlejším zpracováním tohoto tématu. Autoři kladou důraz jak na průzkum dochovaných oděvních součástek v muzejních a soukromých sbírkách, tak na rozbor dobových písemných pramenů, které odkrývají dosud nečekané souvislosti. Dále pak je prostor věnován i představení často opomíjených osobností místních badatelů, kteří se tomuto tématu věnovali.

Nominace 

2022

Oceněná kniha

  • Bělohradský, René. Hranice desfourských lesů na velkostatku Smržovka - Titul je složen ze dvou samostatných publikací, uložených v pevné kartonové etui. První část stručně pojednává o historii smržovského panství, historii vyznačování majetkových hranic a vzniku bezmála 200 let staré hranice, vymezující desfourské lesy a jejich současný stav. Druhá část je katalog všech doposud dohledaných mezníků k datu vydání, s jejich identifikačními znaky. Katalog obsahuje bezmála 2000 těchto bodů.

Nominace 

2021

Oceněná kniha

  • Panáček, Jaroslav a kol. Požár města Česká Lípa v roce 1820 - Pomyslným i skutečným završením úspěšné výstavy Zrcadla do minulosti se stala kniha Požár města Česká Lípa v roce 1820. Publikace však přináší mnohem více, než jenom kompletní výstavu v tištěné podobě. Již od počátku byla zamýšlena jako příležitost nejenom z několika úhlů pohledu podrobně popsat osudný požár 12. května 1820, ale především barvitěji ho zasadit do širších souvislostí celkové historie a stavebního vývoje města.

Nominace

2020

Oceněná kniha

  • Karpaš, Roman a kol. Jizerské hory. 4, O historii a umění do roku 1813 - Čtvrtý díl unikátní výpravné knižní série o Jizerských horách popisující Jizerky ze všech možných úhlů pohledu. Po třech dílech věnovaných Jizerským horám především z přírodovědného a ochranářského hlediska jde o první z plánovaných svazků zabývajících se historií a kulturou.

Nominace

2019

Oceněná kniha

  • Česká Lípa: město na Ploučnici - Kniha Česká Lípa město na Ploučnici je zatím neobsáhlejší dílo o České Lípě sepsané a v této souborné formě rovněž vydané. Zachycuje vývoj České Lípa od samých prvopočátků až do 90. let minulého století. Kromě historie tu najdeme také kapitoly věnované přírodě, kostelům, významným městským stavbám včetně radnice, školním budovám, dopravě a železnici, řece Ploučnici, ulicím a historii jejich názvů, významným rodům, purkmistrům i starostům. 

Nominace

2018

Oceněné knihy

  • Freiwillig, Petr. Od mlýnů k továrnám: výrobní stavby na Frýdlantsku - Publikace vůbec poprvé přináší a vyhodnocuje řadu informací, týkající se předprůmyslové a průmyslové výroby na Frýdlantsku. Věnuje se nejen výrobním stavbám – mlýnům, pilám, cihelnám nebo textilkám, ale také vývoji osídlení, proměnám krajiny a hospodářským vztahům. 
  • Rubáš, Dominik. Přírodní klenoty Podještědí - V knize je popsáno několik set přírodních zajímavostí, které leží v oblasti mezi Turnovem, Libercem, Jablonným v Podještědí a Mnichovým Hradištěm. Kromě téměř osmi set barevných fotografií kniha obsahuje ilustrace a básně o podještědské krajině. Součástí publikace jsou výsledky rozborů vody patnácti pramenů či slovník geologických pojmů.

Nominace