Nejlepší knihovna Libereckého kraje

Cenu uděluje každé dva roky Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Ocenění bylo proprvé uděleno roku 2014 a uděluje se jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy. Komise hodnotí přínos v oblasti rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb a přispívání pro kulturní život v obci či městě. Z každého okresu jsou vždy nominovány tři knihovny a z každého okresu se jedna knihovna stane vítěznou, jako vítězné jsou tedy vždy oceněny čtyři knihovny. Ceny jsou vždy předány na prosincovém Setkání knihovníků Libereckého kraje, vítězná knihovna obdrží diplom a 10 000 Kč.

Logo Liberecký kraj

 

 

Ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku 2022 získaly tyto knihovny:

 • Za okres Česká Lípa: Obecní lidová knihovna Okrouhlá, knihovnice Eva Kraumanová
 • Za okres Jablonec nad Nisou: Místní knihovna Jílové u Držkova, knihovnice Markéta Jůnová
 • Za okres Liberec: Místní knihovna ve Višňové, knihovnice Hana Ševčíková
 • Za okres Semily: Obecní knihovna Studenec, knihovnice Helena Soukupová a Ludmila Tauchmanová

Obecní lidová knihovna Okrouhlá, knihovnice Eva Kraumanová

Obec Okrouhlá patří ke středním obcím Českolipska, žije zde 591 obyvatel. Obecní lidová knihovna sídlí uprostřed obce v budově obecního úřadu, kde do roku 2019 obývala jednu místnost. V roce 2019 získala knihovna navíc k dispozici další místnost, do které bylo umístěno samostatné oddělení pro děti. Oddělení pro děti bylo vybaveno novými regály a nezbytným mobiliářem vhodným pro akce s dětmi, nechybí zde ani dataprojektor pro příležitostné prezentace  a přednášky.  Knihovnice je velmi aktivní, pořádá pravidelná setkávání žáků základní i mateřské školy s knihovnou, setkání rodáků Okrouhlé, zpívání s kytarou, výtvarné dílny, cestopisné přednášky, pasování prvňáčků na čtenáře a další. V minulém roce toto vše bylo z důvodů protiepidemických opatření  velice omezeno, ale i tak se uskutečnilo 8 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Webová stránka Obecní lidové knihovny Okrouhlá

Místní knihovna Jílové u Držkova, knihovnice Markéta Jůnová

Jílové u Držkova je se svými 225 obyvateli jednou z nejmenších obcí Jablonecka, která zřizuje vlastní knihovnu. Od roku 2018 převzala knihovnu do péče paní Markéta Jůnová, zároveň administrativní pracovnice obecního úřadu. Knihovna od té doby plní výborně svou komunitní roli a pořádá či spolupořádá takřka všechny kulturní akce malého rozsahu v Jílovém. V dubnu roku 2020 se společně s hasičskou klubovnou a obecním úřadem přestěhovala do nově rekonstruovaných prostor, kde nyní sídlí s obecní hospodou a sokolovnou. Do knihovny dochází 24 čtenářů, z toho 10 dětí, tedy  10 % populace. Po nutné masivní probírce fondu knihovna disponuje zhruba 2 000 svazky, které doplňují výměnné soubory. Novinky z knihovny mohou čtenáři najít na stránkách obce i na Facebookové stránce knihovny.

Webová stránka Místní knihovny Jílové u Držkova

Místní knihovna ve Višňové, knihovnice Hana Ševčíková

Ve Višňové žije 1 376 obyvatel, z tohoto počtu je registrováno 43 čtenářů. Knihovna se nachází v blízkosti obecního úřadu, kde sídlí v přízemní budově společně s mateřským centrem a prodejnou potravin a je tudíž bezbariérová. Na přelomu roku 2021 a 2022 se podařilo zrekonstruovat jednu z místností knihovny, kde je umístěno dětské oddělení. Tato místnost byla kompletně vybavena novým nábytkem, v dalších letech by zřizovatel chtěl postupně obnovit i zbývající prostory knihovny. Knihovnice paní Ševčíková se zaměřuje především na práci s dětmi. Velmi aktivně spolupracuje s místní mateřskou a základní školou, zapojuje se do celostátních projektů na podporu dětského čtenářství (Noc s Andersenem, pasování prvňáčků na čtenáře) a při vytváření programů také spolupracuje s MAS Frýdlantsko. Místní knihovna ve Višňové obdržela za svou výbornou činnost v roce 2022 Diplom za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku Libereckého kraje a vysloužila si tím  nominaci do soutěže Knihovna roku 2022. Vítězství v soutěži Nejlepší knihovna Libereckého kraje v okresu Liberec je tak zcela zasloužené.

Webová stránka Místní knihovny ve Višňové

Obecní knihovna Studenec, knihovnice Helena Soukupová a Ludmila Tauchmanová

Z celkového počtu 1 855 obyvatel obce je 279 čtenářů, což činí 15 % obyvatelstva. V roce 2021 knihovna obsloužila 1 391 návštěvníků, kteří uskutečnili více než 5 000 výpůjček, čímž se řadí mezi nejnavštěvovanější obecní knihovny v semilském regionu. Vedle výpůjčních služeb nabízí různé tematické besedy a výstavy v prostorách přilehlé galerie, např. čtení poezie s vernisáží výstavy fotografií. Knihovna je umístěna v přízemí obecního úřadu ve Studenci a tímto vhodným umístěním se stala pomyslným středobodem kulturního života v obci. Před rekonstrukcí v minulém roce byla knihovna rozdělena do dvou místností, rekonstrukce přinesla rozšíření o další místnosti a dala tak vzniknout zázemí s klidovými zónami pro dětské i dospělé čtenáře. Nové prostory nesou potenciál na zábavné a vzdělávací programy. Knihovnu obsluhují dvě knihovnice, které za 21 let svého působení přivedly ke čtení mnoho obyvatel obce z řad dětí i dospělých, a obohatily společenský život obce pořádáním desítek kulturních a vzdělávacích akcí. Aktivně se zajímají o novinky a trendy, jako je fantasy nebo literatura young adult.

Webová stránka Obecní knihovny Studenec

Ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje v minulých letech získaly tyto knihovny:

2020:

 • Místní knihovna Žandov, knihovnice Pavlína Fuitová (okres Česká Lípa)
 • Městská knihovna Železný Brod, knihovnice Dana Hudíková, Irena Matoušová (okres Jablonec nad Nisou)
 • Místní knihovna v Hlavici, knihovnice Vladislava Jahelková (okres Liberec)
 • Městská knihovna Vysoké nad Jizerou, knihovnice Eva Marková (okres Semily)

2018:

 • Místní knihovna Svojkov, knihovnice Jiřina Tomšová
 • Místní knihovna Albrechtice v Jizerských horách, knihovnice Věra Engeová
 • Městská knihovna Nové Město pod Smrkem, knihovnice Jana Slámová, od 3. 9. 2018 Marie Vojáčková
 • Obecní knihovna v Košťálově, knihovnice Lenka Havlová

2016:

 • Místní knihovna v Zahrádkách, knihovnice Ivana Cedrychová
 • Obecní knihovna Rádlo, knihovnice Miroslava Černá 
 • Místní lidová knihovna v Heřmanicích, knihovnice Ivana Čejková
 • Místní knihovna v Poniklé, knihovnice Ludmila Višňáková 

2014:

 • Místní knihovna v Novinách pod Ralskem, knihovnice Miroslava Červinková
 • Obecní knihovna Plavy, knihovnice Mgr. Anna Lišková
 • Místní knihovna Bílý Kostel nad Nisou knihovnice Eva Marečková
 • Městská knihovna Lomnice nad Popelkou, Kulturní a informační středisko města Lomnice n. Pop., knihovnice Alena Vedralová