Nejlepší knihovna Libereckého kraje

Cenu uděluje každé dva roky Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Ocenění bylo proprvé uděleno roku 2014 a uděluje se jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy. Komise hodnotí přínos v oblasti rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb a přispívání pro kulturní život v obci či městě. Z každého okresu jsou vždy nominovány tři knihovny a z každého okresu se jedna knihovna stane vítěznou, jako vítězné jsou tedy vždy oceněny čtyři knihovny. Ceny jsou vždy předány na prosincovém Setkání knihovníků Libereckého kraje, vítězná knihovna obdrží diplom a 10 000 Kč.

Logo Liberecký kraj

 

 

Ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku 2020 získaly tyto knihovny:

 • Místní knihovna Žandov, knihovnice Pavlína Fuitová (okres Česká Lípa)
 • Městská knihovna Železný Brod, knihovnice Dana Hudíková, Irena Matoušová (okres Jablonec nad Nisou)
 • Místní knihovna v Hlavici, knihovnice Vladislava Jahelková (okres Liberec)
 • Městská knihovna Vysoké nad Jizerou, knihovnice Eva Marková (okres Semily)

Místní knihovna Žandov, knihovnice Pavlína Fuitová

Žandov patří k menším městům okresu Česká Lípa. Knihovna zde má dlouholetou tradici, vždy patřila objemem svých služeb k nejlepším neprofesionálním knihovnám regionu. Na podzim roku 2010 se knihovna nastěhovala do nových prostor, které se nachází v centru Žandova, a které knihovně velmi svědčí. Místní knihovna Žandov uspořádala v loňském roce celou řadu akcí, které jsou zaměřeny především na dětské uživatele, případně celé rodiny. Knihovnu pravidelně navštěvují školní družiny ZŠ Žandov a MŠ Žandov, v knihovně probíhá Pasování prvňáčků na čtenáře, knihovna se také připojila k projektu Bookstart. Knihovna rovněž velmi dobře spolupracuje s Městským úřadem a  má velkou podporu vedení obce.

Webová stránka Místní knihovny v Žandově

Městská knihovna Železný Brod, knihovnice Dana Hudíková, Irena Matoušová

Nová budova Městské knihovny v Železném Brodu je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší stavbou v oblasti knihovnictví na Jablonecku od přestavby jablonecké knihovny v 70. letech. Nejedná se sice o novostavbu, ale tato adaptace budovy bývalého výměníku na Jiráskově nábřeží na knihovnu se jí nejvíce přibližuje. Knihovna je bezbariérová, patro slouží k výpůjčním službám, v přízemí se nachází sklad knih a společenský sál, který je možno přepažit na dva menší prostory. Knihovní fond je pestrou paletou knih včetně specializovaného fondu s regionální a sklářskou tematikou, časopisů, denního tisku, audioknih, elektronických knih a společenských her. Knihovna je zapojena do celé řady tradičních knihovnických kampaní a celostátních akcí, je aktivní v Klubu dětských knihoven SKIP, pořádá kulturní i vzdělávací akce pro školy i veřejnost.

Webová stránka Městské knihovny Železný Brod

Místní knihovna v Hlavici, knihovnice Vladislava Jahelková

Místní knihovna v Hlavici je umístěna příhodně v budově obecního úřadu. Předchozí knihovníci (manželé Kunstovi) se v posledních letech potýkali se zdravotními problémy, takže byli nuceni ukončit své působení v knihovně. S novou paní knihovnicí a za vydatné podpory paní starostky se v roce 2019 knihovnu podařilo zachránit a obnovit její činnost. Podařilo se jim vyplnit „prázdný prostor“ a nalákat do knihovny nové čtenáře. Jak sami uvádí, část obyvatel jsou fotbalisté, druhá část hasiči. A co ti ostatní?  Ti ostatní si našli cestu do knihovny. Chodí si nejen půjčovat dokumenty, ale i jen tak si popovídat, posedět a vypít kávu. Knihovna se tak stala důležitým společenským místem v obci. Díky novému dataprojektoru a promítacímu plátnu z programu VISK3  již na podzim plánují přednášky a další aktivity.

Webová stránka Místní knihovny v Hlavici

Městská knihovna Vysoké nad Jizerou, knihovnice Eva Marková

Městská knihovna Vysoké nad Jizerou je umístěna nedaleko náměstí ve vlastní budově, která poskytuje zázemí také turistickému informačnímu centru. Malebné městečko na prahu Krkonoš žije nejen turistickým ruchem, ale i kulturním a společenským životem. Na těchto akcích se knihovna velkou měrou podílí. Často se jedná o podpůrnou činnost (například k akci Krakonošův divadelní podzim), ale knihovna také sama pořádá mnoho nejen čtenářských akcí - Noc s Andersenem, autorské besedy, seznámení s knihovnou pro děti ze základních škol a rukodělné kurzy pro veřejnost. Paní knihovnice Marková se knihovnické práci věnuje krátce – teprve od roku 2017. Pro svůj milý přístup, vstřícnost a ochotu je mezi čtenáři velmi oblíbená. Knihovní fond je pravidelně doplňován zejména prostřednictvím regionálního oddělení Městské knihovny Semily. 

Webová stránka Městské knihovny Vysoké nad Jizerou

Ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje v minulých letech získaly tyto knihovny:

2018:

 • Místní knihovna Svojkov, knihovnice Jiřina Tomšová
 • Místní knihovna Albrechtice v Jizerských horách, knihovnice Věra Engeová
 • Městská knihovna Nové Město pod Smrkem, knihovnice Jana Slámová, od 3. 9. 2018 Marie Vojáčková
 • Obecní knihovna v Košťálově, knihovnice Lenka Havlová

2016:

 • Místní knihovna v Zahrádkách, knihovnice Ivana Cedrychová
 • Obecní knihovna Rádlo, knihovnice Miroslava Černá 
 • Místní lidová knihovna v Heřmanicích, knihovnice Ivana Čejková
 • Místní knihovna v Poniklé, knihovnice Ludmila Višňáková 

2014:

 • Místní knihovna v Novinách pod Ralskem, knihovnice Miroslava Červinková
 • Obecní knihovna Plavy, knihovnice Mgr. Anna Lišková
 • Místní knihovna Bílý Kostel nad Nisou knihovnice Eva Marečková
 • Městská knihovna Lomnice nad Popelkou, Kulturní a informační středisko města Lomnice n. Pop., knihovnice Alena Vedralová