Rekvalifikační kurzy

Kurzy jsou určeny široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace. Jsou realizovány kombinovanou formou, tedy kombinací prezenční výuky a distančního studia. Cílem kurzů je připravit posluchače k úspěšnému absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

Rekvalifikační kurzy Národní knihovny České Republiky

Rekvalifikační kurzy NK ČR

Nabídka kurzů:

 • Knihovník akvizitér
 • Knihovník katalogizátor
 • Knihovník pracovník správy fondů
 • Knihovník v přímých službách
 • Referenční knihovník

Rekvalifikační kurzy Moravské zemské knihovny v Brně

Rekvalifikační kurzy MZK v Brně

Nabídka kurzů:

 • Knihovník akvizitér
 • Knihovník katalogizátor
 • Knihovník pracovník správy fondů
 • Referenční knihovník
 • Knihovník v přímých službách
 • Samostatný knihovník správce digitální knihovny

Rekvalifikační kurzy Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Rekvalifikační kurzy Knihovny Jiřího Mahena

Nabídka kurzů:

 • Knihovník v knihovně pro děti

Rekvalifikační kurzy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Rekvalifikační kurzy MSVK v Ostravě

Nabídka kurzů:

 • Knihovník v přímých službách
 • Knihovník katalogizátor