Statistika knihoven

Profesionální knihovny vyplňují výkazy v programu StatExcel, který obdrží od své pověřené knihovny.

Roční výkaz o knihovně za rok 2022

Deník knihovny na rok 2022

Deník  knihovny v tištěné podobě

Deník knihovny v elektronické podobě

Evidence kulturních a vzdělávacích akcí