Statistika knihoven

Veškeré informace ke statistikám na stránce Národní knihovny ČR

Roční výkaz o knihovně za rok 2023

V roce 2023 nedošlo k žádným úpravám Ročního výkazu o knihovně.

Roční výkaz o knihovně za rok 2023 pro profesionální knihovny

Statistický výkaz Kult (MK) 12-01 naformátovaný v Microsoft Excel je interní formulář určený pro profesionální knihovny. Umožňuje vložit data, tisk vložených dat ve tvaru formuláře Kult a připraví data do formátu, ze kterého lze data kopírováním převádět do databáze NIPOS.

Roční výkaz o knihovně za rok 2023 pro neprofesionální knihovny

Statistický výkaz Kult (MK) 12-01i je interní formulář určený pro neprofesionální knihovny. Výkaz obsahuje pouze některá pole, obsahuje nápovědu, silně orámované buňky je nutné vyplnit.

Deník knihovny na rok 2024

Deník  knihovny v tištěné podobě

Deník knihovny v elektronické podobě

Evidence kulturních a vzdělávacích akcí