Pro knihovny s AKS Clavius REKS a Clavius

Knihovny zapojené do kooperativního systému Clavius REKS

Po úplném dokončení projektu v roce 2016 je do kooperativního knihovního systému Clavius REKS připojeno 55 obecních knihoven okresu Liberec. Značný objem dat přenášený mezi dvěma různými systémy (ARL a Clavius) a převod záznamů jednotlivých knihoven zpracovaných na různé odborné úrovni do jedné databáze přinesl v uplynulém období určité problémy, které jsou průběžně řešeny. Přesto je již nyní systém velkým přínosem - všechny zapojené knihovny mají nepřetržitě přístupné on-line katalogy, mohou půjčovat v automatizovaném provozu, mají velmi zjednodušenou administrativní práci s evidencí nových knih, čtenářů, výpůjček.

Návody pro práci se systémem Clavius REKS

Knihovny využívající samostatně program Clavius

Všechny obecní knihovny na Liberecku se zapojily do kooperativního knihovního systému Clavius REKS. Pouze profesionální městské knihovny využívají automatizovaný knihovní systém Clavius.

Návody pro práci se systémem Clavius