Vesnická knihovna Libereckého kraje

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Ke spoluvyhlašovatelům soutěže patří Svaz knihovníků a informačních pracovníků, členem krajské hodnotící komise je vždy zástupce SKIP Libereckého kraje. V rámci vyhodnocení soutěže je jedné z obcí udělována cena Vesnická knihovna Libereckého kraje (do roku 2022 Diplom za moderní knihovnické a informační služby) s finanční odměnou 20 000 Kč. Oceněná knihovna je považována za Knihovnu Libereckého kraje roku, může by být nominována do soutěže Knihovna roku.

vesnice_roku (jpg)

Knihovna, která obdržela ocenění Vesnická knihovna Libereckého kraje roku 2023:

Místní knihovna v Horní Branné

Místní knihovna v Horní Branné je komunitní knihovnou v nejlepším slova smyslu, je otevřená dětem, seniorům i všem dalším občanům obce. Důraz je kladen na dětské čtenáře – knihovna spolupracuje s mateřskou i základní školou, zapojuje se do celostátních projektů na podporu dětského čtenářství (Noc s Andersenem a Knížka pro prvňáčka).

Knihovna je umístěna v bývalém zámku z 16. století, který je ve správě obce. V roce 2022 byly prostory knihovny rekonstruovány, došlo k rozšíření prostor knihovny o další místnost, provedena byla pokládka nové podlahové krytiny, knihovna byla vybavena novými regály. Vznikly tak vzdušné, světlé prostory, skýtající dostatek místa pro odpočinkové zóny a dětský koutek, s potenciálem pro pořádání akcí i trávení volného času.

Fond knihovny prošel roku 2018 rozsáhlou aktualizací, a v současné době se z 90 % skládá z titulů mladších 20 let. Poslední aktualizace proběhla spolu s posunutím celého fondu na jaře 2023. Fond obsahuje knihy, časopisy, oblíbené jsou i stolní hry.

Knihovna je plně automatizovaná, od roku 2018 je zapojena do regionálního knihovnického systému Tritius REKS.

Uživatelé mají k dispozici jeden počítač s připojením k Internetu, je také k dispozici síť Wi-Fi.

Knihovna navázala kontakt s MAS Přijďte pobejt, hodlá rozšířit nabídku besed o akce pro širokou veřejnost, pozvat atraktivní hosty (např. Danku Šárkovou s její úspěšnou Krkonošskou kuchařkou). Aktivní přístup knihovnice Zdenky Bambulové a podpora zřizovatele jsou dobrým příslibem pro naplnění komunitní role knihovny.

Statistické ukazatele za rok 2022:

 • Knihovní fond: 3 143
 • Výpůjčky: 1 735
 • Čtenáři: 150
 • Návštěvníci: 594
 • Počet uspořádaných akcí: 3

Knihovny, které obdržely ocenění Vesnická knihovna Libereckého kraje:

 • 2023 - Místní knihovna v Horní Branné

Knihovny, které obdržely Diplom za moderní knihovnické a informační služby v minulých letech:

 • 2022 - Místní knihovna ve Višňové
 • 2020, 2021 - soutěž zrušena kvůli pandemii COVID-19
 • 2019 - Místní knihovna ve Svijanech
 • 2018 - Místní knihovna v Bozkově
 • 2017 - Místní lidová knihovna Heřmanice
 • 2016 - Místní knihovna v Zahrádkách
 • 2015 - Místní knihovna Radimovice
 • 2014 - Místní knihovna v Dlouhém Mostě
 • 2013 - Místní knihovna v Mříčné 
 • 2012 - Místní knihovna ve Všelibicích a Místní knihovna v Přibyslavicích

Knihovny, které obdržely Diplom za vzorné vedení obecní knihovny v letech 2000-2011:

 • 2011 - Nová Ves nad Nisou
 • 2010 - Osečná
 • 2009 - Nový Oldřichov
 • 2008 - Studenec
 • 2007 - Kravaře
 • 2006 - Všeň
 • 2005 - Chotyně
 • 2004 - Heřmanice
 • 2003 - Jindřichovice pod Smrkem
 • 2002 - Bradlecká Lhota
 • 2001 - Višňová
 • 2000 - Bílý Potok