Katalog výměnného fondu a souborný katalog knihoven Liberecka

Katalog výměnného fondu

Katalog VF v programu Clavius REKS

  • V katalogu se zobrazují pouze knihy, které jsou v REKSu evidované jako výměnný fond.
  • Výpůjčky uvedené u jednotlivých svazků znamenají, že svazek je půjčen v rámci VF do některé z obecních knihoven.

Přehled o aktuálním umístění konkrétního svazku VF je problém, který stále ještě zůstává k řešení. Není zcela jasné, zda je kniha volná nebo je zapůjčena v některé knihovně okresu nebo na pobočce KVK.

Souborný katalog knihoven Liberecka

Souborný katalog knihoven Liberecka v programu Clavius REKS

  • Kompletní souborný katalog všech dokumentů knihoven libereckého okresu zapojených do REKSu včetně výměnného fondu KVK v Liberci.
  • Pod vyhledávacím formulářem jsou uvedeny všechny připojené knihovny.
  • Výpůjčky zobrazené u svazků znamenají vypůjčení svazku čtenáři dané knihovny, které svazek patří nebo je do ní momentálně zapůjčen z výměnného fondu.
  • Kliknutím na určitou knihovnu lze vyhledávat pouze v katalogu konkrétní knihovny.

Do katalogu byly postupně připojeny knihovny zapojené do projektu podpořeného v roce 2014 z programu VISK 3. Z celkového počtu 64 knihoven a poboček okresu Liberec zůstalo nepřipojených 9 městských a 10 obecních knihoven a poboček (Arnoltice, Bulovka, Hlavice, Hradčany - pobočka knihovny v Bílé, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Nová Ves, Zdislava, Žďárek, Žibřidice - fond je v katalogu knihovny v Křižanech). Dalším projektem v roce 2016 získala KVK v Liberci prostředky na připojení posledních obecních knihoven okresu, po  dokončení všech prací (vkládání KF a připojení knihoven) bude katalog zahrnovat knihovní fond všech 55 obecních knihoven Liberecka. Městské (profesionální) knihovny budou nadále pracovat v systému Clavius, případně Tritius.