Knihovna roku

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se každoročně od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže. Do soutěže je každoročně nominována jedna knihovna z každého kraje, většinou v návaznosti na soutěž Vesnice roku Libereckého kraje.

logo MK ČR (jpg)

Nominace na cenu Knihovna roku v roce 2021 za Liberecký kraj:

Místní Lidová knihovna Libštát

V roce 2021 byla na ocenění Knihovna roku 2021 za Liberecký kraj nominována Místní lidová knihovna Libštát. Knihovna prošla roku 2016 kompletní rekonstrukcí a je účelně vybavena novým nábytkem. S nástupem nové knihovnice roku 2020 došlo k dalším úpravám, například vytvoření relaxační zóny a vybavení dětského koutku. Knihovna je velmi aktivní při práci se čtenáři, zajímá se o jejich názory, ve zpravodaji obce zveřejňuje výzvy pro občany, v knihovně je nástěnka pro vzkazy. Spolupracuje také se základní školou v Libštátu, nachází cestu ke spolupráci s domovem pro seniory. Je nesmírně aktivní na sociálních sítích – knihovna se živě prezentuje na Facebooku i Instagramu, doporučuje knížky, informuje o svých aktivitách. Aktivní přístup knihovnice a podpora zřizovatele je příslibem pro naplnění role komunitní role knihovny.

Statistické ukazatele za rok 2020:

 • Knihovní fond: 1 633
 • Výpůjčky: 403
 • Čtenáři: 19
 • Návštěvníci: 426
 • Počet uspořádaných akcí: 1

Přehled minulých nominací za Liberecký kraj:

 • 2020 - Místní knihovna Žandov
 • 2019 - Místní knihovna ve Svijanech
 • 2018 - Místní knihovna v Zahrádkách
 • 2017 - Místní lidová knihovna Heřmanice
 • 2016 - Místní knihovna v Novinách pod Ralskem
 • 2015 - Místní knihovna ve Svijanech
 • 2014 - Místní knihovna v Dlouhém Mostě
 • 2013 - Místní lidová knihovna v Dětřichově
 • 2012 - Obecní knihovna v Košťálově
 • 2011 - Obecní knihovna v Nové Vsi nad Nisou
 • 2010 - Městská knihovna Osečná
 • 2009 - Místní knihovna Nový Oldřichov
 • 2008 - Místní knihovna Břevniště
 • 2007 - Místní knihovna Kravaře
 • 2006 - Obecní knihovna Studenec
 • 2005 - Obecní knihovna v Košťálově
 • 2004 - Místní lidová knihovna v Heřmanicích
 • 2003 (vyhlášení soutěže) - Obecní knihovna Jindřichovice pod Smrkem (obdržela hlavní cenu a titul Knihovna roku 2003)