Knihovna roku

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se každoročně od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cena Knihovna roku je výrazem poděkování těm nejlepším veřejným knihovnám v obcích do 7 500 obyvatel na území České republiky, pojí se s ní peněžní ocenění ve výši 70 000 Kč. Do soutěže je každoročně nominována jedna knihovna z každého kraje, většinou v návaznosti na soutěž Vesnice roku Libereckého kraje.

logo MK ČR (jpg)

Nominace na cenu Knihovna roku v roce 2022 za Liberecký kraj:

Místní knihovna ve Višňové

Místní knihovna ve Višňové je knihovnou otevřenou komunitě, přátelskou k dětským čtenářům a usilovně pracující na svém interiéru - nejen díky tomu získala v roce 2022 Diplom za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku Libereckého kraje. Knihovna je bezbariérová, je možné zde použít počítač s připojením k Internetu nebo se připojit k Wi-Fi, vyhovuje tím moderním trendům. Knihovnu navštěvuje 43 čtenářů, z toho je 21 % čtenářů dětských. Knihovna se silně orientuje na dětské čtenáře - spolupracuje s mateřskou i základní školou, zapojuje se do celostátních projektů na podporu dětského čtenářství (Noc s Andersenem, pasování prvňáčků na čtenáře) a při vytváření programů pro děti také spolupracuje s MAS Frýdlantsko. Knihovnice Hana Ševčíková usilovně pracuje na vylepšení interiéru knihovny – v roce 2021 se podařilo vybavit dětský koutek novým nábytkem, jehož výrazné barvy pozvedly vzhled celé knihovny.

Statistické ukazatele za rok 2021:

 • Knihovní fond: 5 309
 • Výpůjčky: 810
 • Čtenáři: 43
 • Návštěvníci: 644
 • Počet uspořádaných akcí: 6

Přehled minulých nominací za Liberecký kraj:

 • 2021 - Místní lidová knihovna Libštát (okres Semily)
 • 2020 - Místní knihovna Žandov (okres Česká Lípa)
 • 2019 - Místní knihovna ve Svijanech (okres Liberec)
 • 2018 - Místní knihovna v Zahrádkách (okres Česká Lípa)
 • 2017 - Místní lidová knihovna Heřmanice (okres Liberec)
 • 2016 - Místní knihovna v Novinách pod Ralskem (okres Česká Lípa)
 • 2015 - Místní knihovna ve Svijanech (okres Liberec)
 • 2014 - Místní knihovna v Dlouhém Mostě (okres Liberec)
 • 2013 - Místní lidová knihovna v Dětřichově (okres Liberec)
 • 2012 - Obecní knihovna v Košťálově (okres Semily)
 • 2011 - Obecní knihovna v Nové Vsi nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)
 • 2010 - Městská knihovna Osečná (okres Liberec)
 • 2009 - Místní knihovna Nový Oldřichov (okres Česká Lípa)
 • 2008 - Místní knihovna Břevniště (okres Česká Lípa)
 • 2007 - Místní knihovna Kravaře (okres Česká Lípa)
 • 2006 - Obecní knihovna Studenec (okres Semily)
 • 2005 - Obecní knihovna v Košťálově (okres Semily)
 • 2004 - Místní lidová knihovna v Heřmanicích (okres Liberec)
 • 2003 (vyhlášení soutěže) - Obecní knihovna Jindřichovice pod Smrkem (obdržela hlavní cenu a titul Knihovna roku 2003; okres Liberec)