Knihovna roku

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se každoročně od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže. Do soutěže je každoročně nominována jedna knihovna z každého kraje, většinou v návaznosti na soutěž Vesnice roku Libereckého kraje.

logo MK ČR (jpg)

Nominace na cenu Knihovna roku v roce 2020 za Liberecký kraj:

Místní knihovna Žandov

Žandov patří k menším městům okresu Česká Lípa. Knihovna zde má dlouholetou tradici, vždy patřila objemem svých služeb k nejlepším neprofesionálním knihovnám regionu. Na podzim roku 2010 se MK nastěhovala do nových prostor historické budovy Koruna, která leží v centru Žandova. Celý objekt se podařilo zrekonstruovat a dát mu multifunkční využití. Knihovna zde sídlí ve druhém patře, čtenáři mají k dispozici moderní výtah, MK je tedy bezbariérová. Knihovnice pracuje s automatizovaným knihovnickým programem Tritius REKS. Místní knihovna Žandov pořádá celou řadu akcí, které jsou zaměřeny především na dětské uživatele, případně celé rodiny. K vydařeným projektům patří Prckohraní v knihovně, kdy se malé děti schází i s maminkami každých 14 dní. Knihovnu pravidelně navštěvují školní družiny ZŠ Žandov, MŠ Žandov a dokonce se přijeli podívat i prvňáčci z vedlejší obce Horní Police. V knihovně také nově probíhá Pasování prvňáčků na čtenáře.

Statistické ukazatele za rok 2019:

 • Knihovní fond: 6 110
 • Výpůjčky: 2 223
 • Čtenáři: 108
 • Návštěvníci: 2 238

Přehled minulých nominací za Liberecký kraj:

 • 2019 - Místní knihovna ve Svijanech
 • 2018 - Místní knihovna v Zahrádkách
 • 2017 - Místní lidová knihovna Heřmanice
 • 2016 - Místní knihovna v Novinách pod Ralskem
 • 2015 - Místní knihovna ve Svijanech
 • 2014 - Místní knihovna v Dlouhém Mostě
 • 2013 - Místní lidová knihovna v Dětřichově
 • 2012 - Obecní knihovna v Košťálově
 • 2011 - Obecní knihovna v Nové Vsi nad Nisou
 • 2010 - Městská knihovna Osečná
 • 2009 - Místní knihovna Nový Oldřichov
 • 2008 - Místní knihovna Břevniště
 • 2007 - Místní knihovna Kravaře
 • 2006 - Obecní knihovna Studenec
 • 2005 - Obecní knihovna v Košťálově
 • 2004 - Místní lidová knihovna v Heřmanicích
 • 2003 (vyhlášení soutěže) - Obecní knihovna Jindřichovice pod Smrkem (obdržela hlavní cenu a titul Knihovna roku 2003)