Knihovna roku

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se každoročně od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cena Knihovna roku je výrazem poděkování těm nejlepším veřejným knihovnám v obcích do 7 500 obyvatel na území České republiky, pojí se s ní peněžní ocenění ve výši 70 000 Kč. Do soutěže je každoročně nominována jedna knihovna z každého kraje, většinou v návaznosti na soutěž Vesnice roku Libereckého kraje.

logo MK ČR (jpg)

Nominace na cenu Knihovna roku 2023 za Liberecký kraj:

Místní knihovna v Horní Branné

Místní knihovna v Horní Branné je komunitní knihovnou v nejlepším slova smyslu, je otevřená dětem, seniorům i všem dalším občanům obce. Důraz je kladen na dětské čtenáře – knihovna spolupracuje s mateřskou i základní školou, zapojuje se do celostátních projektů na podporu dětského čtenářství (Noc s Andersenem a Knížka pro prvňáčka).

Knihovna je umístěna v bývalém zámku z 16. století, který je ve správě obce. V roce 2022 byly prostory knihovny rekonstruovány, došlo k rozšíření prostor knihovny o další místnost, provedena byla pokládka nové podlahové krytiny, knihovna byla vybavena novými regály. Vznikly tak vzdušné, světlé prostory, skýtající dostatek místa pro odpočinkové zóny a dětský koutek, s potenciálem pro pořádání akcí i trávení volného času.

Fond knihovny prošel roku 2018 rozsáhlou aktualizací, a v současné době se z 90 % skládá z titulů mladších 20 let. Poslední aktualizace proběhla spolu s posunutím celého fondu na jaře 2023. Fond obsahuje knihy, časopisy, oblíbené jsou i stolní hry.

Knihovna je plně automatizovaná, od roku 2018 je zapojena do regionálního knihovnického systému Tritius REKS.

Uživatelé mají k dispozici jeden počítač s připojením k Internetu, je také k dispozici síť Wi-Fi.

Knihovna navázala kontakt s MAS Přijďte pobejt, hodlá rozšířit nabídku besed o akce pro širokou veřejnost, pozvat atraktivní hosty (např. Danku Šárkovou s její úspěšnou Krkonošskou kuchařkou). Aktivní přístup knihovnice Zdenky Bambulové a podpora zřizovatele jsou dobrým příslibem pro naplnění komunitní role knihovny.

Knihovna obdržela ocenění Vesnická knihovna Libereckého kraje roku 2023 v rámci soutěže Vesnice roku Libereckého kraje.

Statistické ukazatele za rok 2022:

 • Knihovní fond: 3 143
 • Výpůjčky: 1 735
 • Čtenáři: 150
 • Návštěvníci: 594
 • Počet uspořádaných akcí: 3

Přehled minulých nominací za Liberecký kraj:

 • 2023 - Místní knihovna v Horní Branné (okres Semily)
 • 2022 - Místní knihovna ve Višňové (okres Liberec)
 • 2021 - Místní lidová knihovna Libštát (okres Semily)
 • 2020 - Místní knihovna Žandov (okres Česká Lípa)
 • 2019 - Místní knihovna ve Svijanech (okres Liberec)
 • 2018 - Místní knihovna v Zahrádkách (okres Česká Lípa)
 • 2017 - Místní lidová knihovna Heřmanice (okres Liberec)
 • 2016 - Místní knihovna v Novinách pod Ralskem (okres Česká Lípa)
 • 2015 - Místní knihovna ve Svijanech (okres Liberec)
 • 2014 - Místní knihovna v Dlouhém Mostě (okres Liberec)
 • 2013 - Místní lidová knihovna v Dětřichově (okres Liberec)
 • 2012 - Obecní knihovna v Košťálově (okres Semily)
 • 2011 - Obecní knihovna v Nové Vsi nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)
 • 2010 - Městská knihovna Osečná (okres Liberec)
 • 2009 - Místní knihovna Nový Oldřichov (okres Česká Lípa)
 • 2008 - Místní knihovna Břevniště (okres Česká Lípa)
 • 2007 - Místní knihovna Kravaře (okres Česká Lípa)
 • 2006 - Obecní knihovna Studenec (okres Semily)
 • 2005 - Obecní knihovna v Košťálově (okres Semily)
 • 2004 - Místní lidová knihovna v Heřmanicích (okres Liberec)
 • 2003 (vyhlášení soutěže) - Obecní knihovna Jindřichovice pod Smrkem (obdržela hlavní cenu a titul Knihovna roku 2003; okres Liberec)