Cizojazyčné knihovny

Stránku pro Vás připravujeme

 

Zájemcům o studium cizích jazyků nabízíme knihy a další média v různých jazycích. Kromě toho společně s partnery jednotlivých knihoven připravujeme kulturní a vzdělávací aktivity pro školy i veřejnost (čtení, besedy, výstavy atd.) Všechny naše cizojazyčné knihovny najdete ve Studijní knihovně v 1. patře hlavní budovy. 

Veškeré poskytované služby se řídí platným Knihovním řádem Krajské vědecké knihovny v Liberci. Všechny dostupné dokumenty lze vyhledat v on-line katalogu KVK.

Rakouská knihovna

Rakouská knihovna funguje od 23. května 1992. Je jednou z 61 podobných knihoven převážně v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. V ČR těchto knihoven existuje sedm. Rakouské knihovny vznikají na základě spolupráce rakouského Spolkového ministerstva zahraničních věcí (které je na vlastní náklady vybavuje publikacemi) s místními institucemi (knihovnami nebo univerzitami). Jejich úkolem je zprostředkovat veřejnosti rakouskou literaturu, kulturu a další informace o Rakousku. Naprostá většina knih je v německém jazyce. Najdete nás také na Facebooku

Knihovní fond

Fond knihovny tvoří tzv. austriaka - knihy rakouských autorů a knihy s tematickým zaměřením na Rakousko, jeho dějiny, současnost a kulturu. Většinu dokumentů si lze půjčit absenčně (domů), dokumenty určené pouze k prezenčnímu studiu jsou označeny žlutým proužkem na hřbetu knihy.

  • krásná literatura – próza, poezie, divadelní hry - knihy od autorů jako např.: I. Bachmann, T. Bernhard, E. Canetti, E. Fried, D. Glattauer, W. Haas, P. Handke, E. Jandl, E. Jelinek, F. Kafka, K. Kraus, R. Musil, R. M. Rilke, A. Schnitzler, F. Werfel, S. Zweig a od mnoha dalších (je řazena v rámci žánru podle příjmení autora)
  • naučná literatura - společenské vědy, umění, němčina jako cizí řeč, literatura, vlastivěda, životopisy osobností, dějiny (je řazena podle systému Mezinárodního desetinného třídění – MDT)
  • noviny a časopisy
  • videokazety, audiokazety, CD – přílohy k jazykovým učebnicím nebo kratší próza

Rakouské knihovny v ČR

Rakouská knihovna v BrněRakouská knihovna České BudějoviceRakouská knihovna OlomoucRakouská knihovna OpavaRakouská knihovna PlzeňRakouská knihovna ve Znojmě

Kontakty

Ing. Martina Sanetrníková (knihovnice), e-mail: sanetrnikova@kvkli.cz, tel. 482 412 137

Mgr. Pavel Novotný, Ph.D. (vědecký poradce), e-mail: pavel.novotny@tul.cz, tel. 485 354 280

Mag. Sandra Braun, sandra.braun@tul.cz, tel. 485 352 326

 

Francouzská knihovna

Francouzská knihovna byla otevřena v září 2012. Vznikla na základě spolupráce Krajské vědecké knihovny v Liberci, Alliance française de Liberec a Francouzského institutu v Praze.